PL EN


2018 | 511 | 228-236
Article title

Determinanty atrakcyjności wyboru realizacji pracy w systemie telepracy – raport z badań

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach dużej zmienności otoczenia, które są efektem coraz większego oddziaływania na organizacje różnorodnych procesów, m.in. rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym zadaniem menedżerów staje się dostosowywanie organizacji i wypracowanie narzędzi pozwalających na skuteczne zarządzanie firmą. Coraz częściej stawia się na elastyczność jako narzędzie usprawniania procesów zarządzania wszelkimi zasobami w organizacji. Telepraca jest właśnie postrzegana jako alternatywna forma zatrudnienia, mająca zwiększyć szanse pracowników oraz organizacji na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku pracy oraz w przestrzeni biznesowej. Celem artykułu jest opis wybranych determinant wpływających na atrakcyjność telepracy. Przyjętą metodyką opracowania publikacji jest analiza literatury przedmiotu oraz metoda jakościowa w postaci wywiadów swobodnych.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa616213-1675-448a-bf2c-710d5f21e2b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.