PL EN


2017 | 12 | 253-265
Article title

Socjologiczne uwarunkowania nazw osobowych w utworach Adolfa Dygasińskiego. Cz. 3: Przezwiska

Content
Title variants
EN
Sociological Conditions of Personal Names In Works by Adolf Dygasiński. Part 3: Nicknames
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In works by Adolf Dygasiński are numerous nicknames – unofficial personal names of literary heroes. They are differentiated according to sociological circles of these heroes. Most of all they represent country unofficial names, in a less degree specific for another circles: nobleman’s, middle-class, schoolboy and even criminal. In literary texts by this author used nicknames of heroes fulfil various functions – semantic and stylistic.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
References
 • Biolik M., 1993, Wstęp, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn.
 • Bystroń J.S., 1926, Nazwiska tzw. szlacheckie (z końcówką –ski), Kraków.
 • Cieślikowa A., 1998, Przezwiska, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998, s. 119–134.
 • Długosz K., 1986, Przezwiska uczniów z Kielecczyzny (analiza semantyczno-słowotwórcza), Szczecin.
 • Długosz K., Kupiszewski W., 1972, Analiza semantyczno-strukturalna przezwisk ludowych, „Prace Filologiczne” XXIII, 1972, s. 51–61.
 • Gala S., 1987, Słownik nazwisk i przezwisk ludności Ziemi Piotrkowskiej, Piotrków Trybunalski–Łódź.
 • Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa.
 • Hertz B., 1959, Ze wspomnień Samowara, wyd. 4, Warszawa 1959.
 • Kamińska M., 1958, Nazwiska i przezwiska ludności wieśniaczej w Łowickiem, „Onomastica” 4 (1958), s. 79–120.
 • Kosyl C., 1988, Typy motywacyjne przezwisk ludowych, [w:] Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej, Materiały z VI Konferencji Onomastycznej, red. E. Homa, Szczecin, s. 205–213.
 • Malec M., 2004, Nazwy osobowe – ich rodzaje, pochodzenie, funkcje, [w:] Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej, red. R. Mrózek, Katowice, s. 47–63.
 • Matuszewski J., 1975, Polskie nazwisko szlacheckie, Łódź.
 • Nitsch K., 1925, O nazwiskach tzw. „polskich” i „szlacheckich”, „Język Polski” VI, 1921, s. 116–120.
 • Obrzut K., 2012, Onomastyka literacka w prozie o tematyce wiejskiej Władysława Orkana, Krosno 2012.
 • Oronowicz-Kida E., 2009, Współczesne przezwiska mieszkańców dawnego powiatu jarosławskiego, Rzeszów.
 • Ostapczuk O., 1999, O funkcjonowaniu przezwisk w języku artystycznym (przezwisko jako składnik tytułu literackiego), [w:] Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich, red. S. Warchoł, cz. II, „Rozprawy Slawistyczne UMCS” 15, Lublin, s. 27–32.
 • Popowska-Taborska H., 1960, O przezwiskach nauczycieli, „Język Polski” XL, 1960, s. 113–121.
 • Sarnowska I., 1977, Nazewnictwo w wybranych utworach Adolfa Dygasińskiego, „Onomastica” XXII (1977), s. 201–232.
 • Stachurski E., 1992, Socjologiczne uwarunkowania nazw osobowych w utworach Adolfa Dygasińskiego, cz. 1: Imiona, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze” VII, s. 253–270.
 • Stachurski E., 2008, Socjologiczne uwarunkowania nazw osobowych w utworach Adolfa Dygasińskiego, cz. 2: Nazwiska, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” III, s. 322–332.
 • Stanecka-Tyrolska B., 1972, Przezwiska ludności Jeżowa w powiecie brzezińskim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. 18, s. 175–191.
 • Wilkoń A., 1970, Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Wrocław 1970.
 • Zaręba A., 1957, Polskie imiona ludowe. Problematyka zagadnienia. Część II, „Onomastica” III, s. 419–446.
 • Ziajka B., 2014, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców
 • Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim), Kraków.
 • Ziemba J.S., 1890, O przezwiskach ludowych, „Wisła” IV, s. 136–138.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa622ae8-4f1c-4b47-91d3-298eb14d8e42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.