PL EN


2017 | 3(101) | 69-76
Article title

Wpływ lokalizacji na cenę ofertową nieruchomości na przykładzie ulicy Puławskiej w Warszawie

Content
Title variants
EN
The Influence of Location on the Offer Price of Residential Property. The Case Study of Puławska Street in Warsaw
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zaproponowano model ekonometryczny objaśniający cenę nieruchomości mieszkalnych na przykładzie jednej z najdłuższych ulic w stolicy Polski. Do utworzenia hedonicznego modelu cen wykorzystano ceny ofertowe. Wbadaniu uwzględniono takie cechy nieruchomości jak: rok wybudowania, typ rynku (pierwotny lub wtórny), odległość od centrum miasta oraz odległość od najbliższej stacji metra. Oszacowane parametry modelu wskazują na znaczny wpływ bliskości stacji metra na cenę mieszkania. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, iż obecność stacji metra w odległości do 800 m od nieruchomości zwiększa cenę mieszkania o ponad 1300 zł w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy.
EN
The aim of this research is the construction and analysis of an econometric model of residential property prices on the example of one of the longest streets in the Polish capital. A hedonic price model was constructed using offer prices data. The features of flats included in the study are: year of construction, type of real estate market (primary or secondary), distance to the city center and distance to nearest metro station. The model parameters reveal a substantial influence of the access to the metro station on flat prices. If there is a metro station within 800 m distance to the flat, its price increases by over 1,300 PLN for one square metre according to the estimated hedonic model.
Year
Issue
Pages
69-76
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
author
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
References
 • Bazyl, M. (2009). Hedonic price model for Warsaw housing market. Doctoral dissertation, Warsaw School of Economics.
 • Dittmann, I. (2013). Ceny ofertowe i transakcyjne na wybranych rynkach mieszkaniowych w Polsce. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 34-58.
 • Drachal, K. (2011). Analiza determinant cen nieruchomości w Polsce. Świat Nieruchomości, 75, 30-33.
 • Jaskólski, A. (1999). Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do wyceny nieruchomości. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 96, 117-121.
 • Karanikolas, N., Louka, E. (2012). The effect of metro station on commercial values of residential properties. The case study of Thessaloniki, Greece before the completion of the metro project construction. International Journal of Academic Research, 4(2), 136-143.
 • Kuryj-Wysocka, O., Osiecka, A. (2014). Determinanty pola cenności nieruchomości lokalowych na rynku na przykładzie Olsztyna. Świat Nieruchomości, 89, 13-20.
 • Łaszek, J., Widłak, M. (2008). Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela zperspektywy banku centralnego. Bank i Kredyt, 8, 12-41.
 • Małecka, K. (2009). Badanie cen na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Łodzi. Świat Nieruchomości, 3, 52-55.
 • Nalepka, A., Tomal, M. (2016). Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta. Świat Nieruchomości, 96, 11-18.
 • Nowak, K. (2015). Hedoniczny indeks cen mieszkań dla rynków średniej wielkości, na przykładzie Rzeszowa. Świat Nieruchomości, 91, 5-12.
 • Ostaszewska, K. (2015). Granica krajobrazu naturalnego i kulturowego w mieście na przykładzie Skarpy Mokotowskiej wWarszawie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 28, 35-46.
 • Tomczyk, E., Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 41, 99-128.
 • Uryga, M. (2009). Mapa cenowa krakowskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych. Świat Nieruchomości, 3, 56-59.
 • Wiliński, D. (2015). Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w budownictwie. [w:] R. Nagórski (red.), Wybrane interdyscyplinarne zagadnienia budownictwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza PW.
 • Xifilidou, A., Karanikolas, N., Spatalas, S. (2012). The effect of central metro stations on real estate values. Acase study of Thessaloniki, Greece. Tema. Journal of Land Use, Mobility and Environment, 5(2), 185-194.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa6256cd-cc9c-4182-8e6d-04bb12b5ed80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.