PL EN


2014 | 1 | 36-60
Article title

Prawa człowieka vs bezpieczeństwo w XXI wieku: trudne dylematy

Title variants
EN
Human Rights Versus the Issue of Security in the 21st Century; Difficult Dilemmas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article depicts the endavours of two American administrations of G.W Bush followed by the president Obama's second term at the office of the USA president aimed at reconciliation of - on one hand - the priority of honoring human rights protection guarantees; - on the other - applying appropriate security measures in the era of so called war on terror and afterwards. The described dilemmas are of crucial importance, especially, that in such circumstances the western (American as well as European) societies were increasingly committed to give priority to security measures at the expense of their human rights. It remains to be seen how the above mentioned dilemmas are to be resolved.
PL
W artykule został przedstawiony związek pomiędzy prawami człowieka a bezpieczeństwem w kontekście decyzji podejmowanych przez dwie amerykańskie administracje: Georga W. Busha, który w reakcji na atak z 11 września 2001 r., rozpoczął antyterrorystyczną krucjatę; Baracka Obamy – anty-Busha, który w swej kampanii prezydenckiej z 2008 roku akcentował nadużycia swego rywala w postaci zwiększenia uprawnień prezydenta USA, co skutkowało m.in. niekontrolowaną inwigilacją Amerykanów, utworzeniem w różnych krajach, m.in. jak się domniemuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, sieci tajnych miejsc odosobnienia, w celu pozyskiwania informacji z pomocą niedozwolonych środków przymusu.
Year
Issue
1
Pages
36-60
Physical description
Dates
published
2014-02-10
References
  • Rees w., Transatlantic Counter-terrorism Cooperation. The new imperative., Rotledge London & New York 2006.
  • Haass R. N., War of Necessity, War of Choice: A Memoir of Two Iraq Wars, Simon&Schuster 2009.
  • „Rocznik Strategiczny” 2003/2004, Warszawa 2004.
  • Zajadło J., Dylematy humanitarnej interwencji, Arche Gdańska 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa84a630-bee7-471a-b99e-a56cfd0c47f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.