PL EN


2014 | 5 |
Article title

Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony jakości powietrza – monitoring i przywracanie wymaganego stanu jakości powietrza

Authors
Title variants
EN
New legal regulations in the protection of the quality for air – the monitoring and restoring the required state of the quality of air
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje sie na analizie wdrożonej do polskiego porządku prawnego regulacji prawa Unii Europejskiej w zakresie obowiązku monitorowania jakości powietrza oraz podejmowania działań zmierzających do przywrócenia naruszonych wymagań jakościowych. Obowiązek monitorowania jakości powietrza spoczywa nie tylko na inspekcji ochrony środowiska, ale także na organach samorządu województwa, które są obowiązane do podejmowania działań dotyczących jakości powietrza. W artykule przedstawiono także wiele nieścisłości w nowej regulacji prawnej, które mogą się przyczynić do niewykonania przez Polskę obowiązków nałożonych przez UE w zakresie zachowania właściwej jakości powietrza.
EN
The article is analysing implementing in polish internal law duties resulting from the EU law, of examining observing legal requirements of the quality of air and taking action being aimed at restoring of violated requirements. The duties concerning the monitoring in Poland are burdening a review body, i.e. the inspection of the environmental protection, however restoring duties concerning taking action required quality of air self-government bodies of the province. A lot of mistakes of new provisions were indicated in the article, of which can be an effect a non-performance through Poland of duties defined in the EU law, concerning providing for the appropriate quality air.
Year
Issue
5
Physical description
Contributors
author
References
  • M. Górski „Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ochrony jakości powietrza”; [w:] red. R. Molski „Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty prawne i techniczne”, Szczecin 2013;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa8b6c00-4ff2-4299-b2e4-060636e12fa2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.