PL EN


2010 | 16: Literatura i rytuały | 254-268
Article title

Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • 1. E. Aleksandrowska, Wincenty Ignacy Marewicz (1755-1822), w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 2, Warszawa 1994, s. 337. ; 2. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1999, s. 83. ; 3. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut", t. 5: Oświecenie. Hasła osobowe I-O, oprac. E. Aleksandrowska z zesp, Warszawa 1967, s. 165. ; 4. P. Chmielowski, Powinszowanie Nowego 1816 Roku, b. m. [1816], egzemplarz BN II 2.023.156. ; 5. Dzień pierwszy stycznia, w: Między rozpaczą i nadzieją. Antologia poezji porozbiorowej lat 1793-1806, oprac. M. Nalepa, wst. P. Żbikowski, Kraków 2006, s. 24 (Biblioteka Tradycji nr 56). ; 6. Kossakowskiemu w dzień Nowego Roku, rkps BN BOZ sygn. 928, s. 273; inne przekazy: rkps Biblioteki Czartoryskich w Krakowie sygn. Ew. 1935 (Anagram: Kossakowski); rkps Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, sygn. 6357, k. 6 v. (bez tytułu). ; 7. I. Krasicki do bratanka I. Krasickiego, 6 stycznia 1790, w: Korespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów L. Bernackiego wyd. i oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, t. 2: 1781–1801, Warszawa 1958, s. 449. ; 8. I. Krasicki, Uwagi, wst. i oprac. Z. Libera, Warszawa 1997, s. 336. ; 9. T. Mikulski, Nad tekstami Kniaźnina, w: T. Mikulski, W kręgu oświeconych. Studia - szkice - recenzje - notatki, Warszawa 1960, s. 315-317. ; 10. M. Molski, Do W[ielmożnego] Chiliczkowskiego z powinszowaniem Nowego Roku 1819, w: M. Molski, Pisma, z pośmiertnych rękopisów zebrał W. Radliński, t. 2, Warszawa 1855, s. 193-194. ; 11. M. Molski, Kolęda na Rok Nowy 1819 do JO. Książęcia Jmci Namiestnika Królewskiego, b.m. [1819], egzemplarz BN I 294.183. ; 12. M. Molski, Kolęda obywatelska na Rok 1814 do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego, sędziego apelacyjnego Księstwa Warszawskiego, b. m. [1814], egzemplarz BN II 2.023.137. ; 13. Od B. B. służących życzenie w Nowy Rok 1820, b. m. [1820], egzemplarz AGAD, Arch. Masońskie II 1/13. ; 14. S. K. Potocki, Do Temiry zapomniawszy jej powinszowania Nowego Roku, wyd. R. Kaleta, w: Przyjaciele i zalotnicy. Korespondencja poetycka i wiersze do krajczyny Potockiej Wojciecha Miera, Stanisława Potockiego i Wojciecha Turskiego, "Archiwum Literackie", t. 13: Miscellanea z doby Oświecenia 3, Wrocław 1969, s. 305-307. ; 15. Teatr Franciszka Zabłockiego, oprac. J. Pawłowiczowa, t. 4: Świat na opak, Wrocław 1996, s. 109. ; 16. A. M. Skałkowski, Gorzeński Augustyn, w: Polski słownik biograficzny, t. 8, Wrocław 1959-1960, s. 327. ; 17. Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło, Antologia poezji polskiego oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Warszawa 1981, s. 282. ; 18. Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego - zapomnianych poetów Oświecenia, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław 1980, s. 82-83. ; 19. Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, cz. 2: 1790-1792, Warszawa 2000, s. 5. ; 20. F. Zabłocki, Pisma, zebr. i wyd. B. Erzepki, Poznań 1903, s. 364-366.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa8deeda-a101-4617-b331-1da5947e61b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.