PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 2 (15) | 67-78
Article title

Juliusz Słowacki w galeriach Europy. Rekonesans

Authors
Title variants
EN
Juliusz Słowacki in European Galleries. A Reconnaissance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the visual inspirations of Słowacki. Since he was a child the poet manifested artistic interests and talents, which was a result of, among other things, of the influence of the family environment. Being a sensitive receiver of the works of architecture and painting Słowacki was under the influence of the European sites and galleries which he visited. Those experiences left traces in the poet’s works where one can find reminiscences of those experiences. 31
Contributors
References
 • Norwid, O Juliuszu Słowackim. W sześciu publicznych posiedzeniach. (Z dodatkiem rozbioru „Balladyny”). 1860, Paryż 1861.
 • M. Piechota, „Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem”. Studia i szkice o twórczości Słowackiego, Katowice 2005.
 • Sprawa honorowa między Słowackim a Krasińskim. O krok od pojedynku, [w:] „Przez gwiazdy i błękit jestem z wami”. Materiały z konferencji naukowej „Rok Słowackiego 2009”, red. J. Starnawskiego, T. Pudłocki, Przemyśl–Rzeszów 2009.
 • Słowacki wobec epopei, „Prace Historycznoliterackie”. T. 21: O literaturze romantycznej. red. I. Opacki, Katowice 1984.
 • A. Witkowska, Wielcy romantycy polscy. Sylwetki. Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Warszawa 1980.
 • W. Rzońca, Norwid – największy poeta polski drugiej połowy XIX w., „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 6, s. 35–43.
 • Korespondencja Juliusza Słowackiego, t. I, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962.
 • R. Przybylski, Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych, Warszawa 2003.
 • Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, przy współ-pracy S. Makowskiego i Z. Sudolskiego, Wrocław 1960.
 • J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005.
 • 6 Z. Sudolski, Słowacki. Opowieść biograficzna, Warszawa 1996.
 • 7
 • A. Kowalczykowa, Juliusz Słowacki, Wrocław 2003.
 • M. Piechota, Słowacki – w cieniu Mickiewicza, „Śląsk” 2003, nr 12, s. 73.
 • A. Ryszkiewicz, Rustem Jan (1762–1835), „Polski Słownik Biograficzny”. T. IV, Kraków 1938, s. 162–165.
 • A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1994.
 • J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski. T. XI: Pisma prozą, oprac. W. Floryan, Wrocław 1959.
 • A. Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987.
 • S. Makowski, Rapsod o rewolucyjnej Warszawie, [w:] J. Słowacki, Uspokojenie. Przygotował do druku i esejem opatrzył S. Makowski, Warszawa 1970.
 • J. Słowacki, Dzieła, red. J. Krzyżanowski. T. I: Liryki i inne wiersze, oprac. i wstęp J. Krzyżanowski, Wrocław 1959.
 • S. Świrko, Słowacki. Poeta Warszawy, Warszawa 1980.
 • Arcydzieła sztuki w wielkich muzeach świata, teksty A. Caleca et. al., tłum. E. Biernacka, A. Matusiak-Bartoszyńska, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa8f0a48-75d0-416a-bd92-74935c7d19a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.