PL EN


2016 | 4(50) | 139-148
Article title

Africa In Turkey’s Foreign Policy Agenda: Trade, Economic and Military Cooperation

Content
Title variants
PL
Afryka w agendzie polityki zagranicznej Turcji: współpraca handlowa, gospodarcza i wojskowa
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule wskazano na różne cenne idee, z tego też względu zajęto się podobnym tematem. Afryka, drugi pod względem wielkości kontynent na świecie, historycznie stała się ścisłą częścią Imperium Osmańskiego. Turcja i kraje afrykańskie mają wiele wspólnych kwestii z punktu widzenia aspektów społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych jako dziedzictwo przeszłości i parantelę kulturową. Ostatnio Turcja i Afryka wprowadziły cały szereg perspektyw wzajemnych stosunków, które promują integrację ludzi i handlu między obu stronami. Kraje afrykańskie i Turcja prowadzą wymianę handlową, której wartość wynosi miliony dolarów. Obie strony importują i eksportują pewne towary. W ostatnim dziesięcioleciu zostały nawiązane silne stosunki dyplomatyczne między Turcją i Afryką, Turcja zaś otworzyła wiele ambasad w różnych krajach Afryki.
EN
The paper which goes under the title of “Africa in Turkey’s Foreign Policy Agenda: Trade, Economy and Military Cooperation” demonstrates various valuable ideas, that is the reason that made us dwell on a similar topic. Africa, as the second largest continent in the world in the history became a close part of Ottoman Empire. Turkey and African countries have many issues in common in terms of social, cultural, political and economic aspects as the heritage of the past and cultural affi liation. Recently Turkey and Africa have introduced a variety range of relation perspectives, which promote the integration of people and trade between the two sides. Business that is worth millions of dollars has been conducted between African countries and Turkey. Some products have been imported and exported between the two sides. In last decade strong diplomatic ties between Turkey and Africa have been established where Turkey has opened many embassies in diff erent countries in Africa.
Year
Issue
Pages
139-148
Physical description
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Besenyo J., Olah P. (2012), One of the New Competitors in Africa: Turkey, National University of Public Service.
 • Bilgic A., Nascimento D. (2014), Turkey’s New Focus on Africa: Causes and Challenges, Norwegian Peacebuilding Resource Centre.
 • Gunay M. (2011), Turkey-Africa Relations, TUSKON.
 • Kaya K., Warner J. (2013), Turkey and Africa: A Rising Military Partnership? Fort Leavenworth, Foreign Military Studies Offi ce, Kansas.
 • Kaya V.M., Demirbas E. (2012), Military Intervention, Coalition Governments and Economic Growth: Evidence from Turkey, “Eurasian Journal of Business and Economics”.
 • Macovei M. (2009), Growth and Economic Crises in Turkey: Leaving Behind a Turbulent Past, “Economic and Financial Affairs”.
 • Ozkan M. (2008), Turkey Discovers Africa: Implications and Prospects, SETA Foundation for Political, “Economic and Social Research”.
 • Ozkan M. (2011), Turkey’s New Engagements in Africa and Asia: Scope, Content and Implications, Sevilla University, Spain.
 • Ozkan M. (2012), Turkey’s Rising Role in Africa, “Turkish Policy Quarterly”.
 • Ozkan M. (2014a), Turkey’s Religious and Social – Political Depth in Africa, Sevilla University, Spain.
 • Ozkan M. (2014b), Turkey’s involvement in Somalia: Assessment of a State-Building in Progress, SETA.
 • Uchehara K.E. (2008), Continuity and Change in Turkish Foreign Policy toward Africa.
 • Turkey’s official development aid (2015), http://medya.todayszaman.com/todayszaman/upload/image/2013/1table.jpg [access: 08.09.2015].
 • Turkish exports to Sub-Saharan Africa by year (2014), https://www.stratfor.com/sites/default/fi les/main/images/Turkey_Africa_trade_chart.jpg [access: 18.08.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aa9b33cb-d465-4763-9e21-bae89d5083d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.