Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 202 | 136-147

Article title

Wartość nowoczesnych modeli e-biznesowych. Studium przypadku

Content

Title variants

EN
The Value of Modern E-Business Models. A Case Study136-147

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article presents the method of the valuation of e-business, as a part of the company's business - operating in the telecommunication sector. The case analyzed is a domain, which allows the company to gain an additional profits. The concept of the business is to allow the user of the prepaid mobile phone card to recharge the account via the website. The valuation of the business mentioned was carried out using the income approach.

Year

Volume

202

Pages

136-147

Physical description

Contributors

References

 • Fierla A.: Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P.: Analiza wartości przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2007.
 • Gregor B.: E-commerce. Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz-Łódź 2002.
 • Kolbusz E.,. Olejniczak W, Szyjewski Z.: Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. PWE, Warszawa 2005.
 • Machała R.: Zarządzanie finansami i wycena firmy. Unimex, Wrocław 2008.
 • Marcinek K.: Finansowa ocena inwestowania w nieruchomości komercyjne. Wydawnictwo AE, Katowice 2009.
 • Mączyńska E.: Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 • Model Biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. M. Duczkowska-Piasecka. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Murzyn K., Dworzyński I.: Co mierzyć by budować efektywny e-biznes?, www.ecommerceblog.pl, [22.01.2014].
 • Poniatowska-Jaksch M.: Modele biznesu w epoce Network economy. W: Model Biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Red. M. Duczkowska-Piasecka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 • Przedsiębiorstwo przyszłości. Red. W. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2001.
 • Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej. Warszawa czerwiec 2013.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Urbanek G.: Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Waśkowski Z.: Wycena wartości firmy - metody i zastosowanie. "Świat Marketingu" 2005, nr 3.
 • Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-aaa0ab70-6b95-4e85-9ce6-1809d8a671eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.