PL EN


2015 | 15 | 1(33) | 31-42
Article title

Bequests as a motive for saving up for old age

Authors
Content
Title variants
PL
Spadek jako cel oszczędzania na starość
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of this article is to describe the attitudes towards bequests as the motive for saving up for old age. The article reports the results of our own qualitative and quantitative research. The reasons for additional, voluntary saving up for old age, as seen in the conducted qualitative study are: creating a safety net against illnesses that often inevitably come with ageing, a wish to fulfill one’s dreams when retired, consumption smoothing during the entire lifetime, leaving a bequest, possession of savings with no particular aim and the lack of trust in the state pension system. For making voluntary savings for old age the most significant are the will to keep the current standard of life and creating a safety net against an illness. Definitely less significant is saving for the sake of it and leaving a bequest. Taking into consideration the factors contributing to gathering means for bequests, the research results indicate that most frequently several motives co-occur. Even if respondents declare a clear motive, for instance the altruistic one, they will still indicate conditions that limit the fully selfless transfer of their wealth.
PL
Celem artykułu jest określenie postaw wobec spadku jako jednego z motywów oszczędzania na starość. W artykule wykorzystano wyniki własnych badań jakościowych i ilościowych. Przyczynami dodatkowego, dobrowolnego oszczędzania na okres starości są: zabezpieczenie na wypadek chorób, które często nieuchronnie pojawiają się wraz z wiekiem, chęć realizacji na emeryturze własnych marzeń, wygładzenie konsumpcji w całym okresie swojego życia, pozostawienie spadku, posiadanie oszczędności bez wyraźnie sprecyzowanego celu oraz brak zaufania do państwowego systemu emerytalnego. Największe znaczenie dla tworzenia dobrowolnych oszczędności na starość posiadają chęć utrzymania dotychczasowego standardu życia oraz zabezpieczenie na wypadek choroby. Zdecydowanie mniejsze znaczenie odgrywa oszczędzanie dla samego faktu oszczędzania oraz pozostawienie spadku. Biorąc pod uwagę motywy skłaniające do gromadzenia zasobów przeznaczonych na spadek, wyniki badań wskazują, że najczęściej są one łączone. Nawet jeśli respondenci deklarują wyraźny motyw np. altruistyczny, to i tak wskazują na warunki ograniczające całkowicie bezinteresowne przekazanie swojego majątku.
Year
Volume
15
Issue
Pages
31-42
Physical description
Dates
published
2015-03
Contributors
author
redactor
References
 • Ando, A.; Modigliani, F. (1957). Tests of the Life-Cycle Hypothesis of Saving: Comments and Suggestions. Oxford Institute of Statistics Bulletin May: 99-124.
 • Bengtson, V. L. (2001). Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds. Journal of Marriage and Family 63: 1-16.
 • Bernheim, D.B.; Shleifer, A.; Summers L.H. (1985). The strategic bequest motive. Journal of Political Economy 93 (6): 1045-1076.
 • Białowąs, S. (2013). Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych. Postawy determinanty, model. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Kaczmarek, M.; Olejnik, I.; Springer, A. (2013). Badania jakościowe – metody i zastosowania. Warszawa: Cedewu.
 • Kohli, M.; Kunemund, H. (2003). Intergenerational transfers in the family: what motivates giving? In:
 • V.L. Bengtson; A. Lowenstein A. (eds) (2003). Global aging and challenges to families. New York: Aldine de Gruyter.
 • Laferrere, A.; Wolff, F-C. (2006). Microeconomic Models of Family Transfers. In: Kolm, S-C.; Ythier, J.M. (eds.). Handbook of the economics of giving, altruism and reciprocity: applications (2006). New York: Elsevier.
 • Michoń, P. (2012). Transfery międzypokoleniowe w rodzinie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 3: 240.
 • Olejnik, I. (2013). Postawy wobec oszczędzania na emeryturę w kontekście cyklu życia. Handel Wewnętrzny (A)2: 205-213.
 • Solarz, J.K. (2012). Nanofinanse. Codzienność zmienia świat. Warszawa: C.H. Beck.
 • Szukalski, P. (2001). Motywacja do przekazywania spadków w świetle współczesnych badań w krajach wysoko rozwiniętych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1-2: 189 and further.
 • Szukalski, P. (2002). Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe jako kategoria analityczna. Polityka Społeczna 8: 16-20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aaa70073-5261-42fb-8443-64cf191ec58f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.