PL EN


2015 | 230 | 36-54
Article title

Modele i determinanty efektywności zespołu

Authors
Content
Title variants
EN
Models and determinants of work team effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi przegląd badań i teorii ważnych w pracy zespołów funkcjonujących w organizacji. Przegląd literatury ukazuje odchodzenie od pytania co umożliwia predykcję efektywności i żywotność zespołów, w stronę pytania dlaczego niektóre zespoły są efektywniejsze niż inne. Niniejsze badanie skupiło się na analizie dokonań w zakresie mechanizmów wyjaśniających relację między wejściem i wyjściem w modelach pracy zespołowej. Większość uwagi poświęcono kategoryzacji modeli efektywności zespołów oraz procesom pośredniczącym w przekazywaniu efektywności i żywotności zespołów z wejść modeli, zwłaszcza w odniesieniu do mechanizmów afektywnych, behawioralnych i kognitywnych. W artykule porównano obecne badania teoretyczne i metodyczne, patrząc przez pryzmat ich wpływu na przyszłe kierunki badań, które będą pomocne w zrozumieniu zespołów jako kompleksowych wielowymiarowych systemów funkcjonujących w określonym czasie, zadaniach i kontekście.
EN
This review examines research and theory important to work teams embedded in organizations and existing over time. The organizational field has shown some shift from questions of what predicts team effectiveness and viability to more complex questions why some groups are more effective than others. Therefore, research was organized around explanatory mechanisms that mediated between team inputs and outcomes and review what has been learned in this manner over the past years. More attention was paid to mediating processes to explain why certain inputs affect team effectiveness and viability especially in terms of mechanisms that are affective, behavioral, cognitive and by categorizing team performance frameworks. Recent theoretical and methodological work is discussed and compared to develop future directions that has advanced our understanding of teams as complex, multilevel systems that function over time, tasks, and contexts.
Year
Volume
230
Pages
36-54
Physical description
Contributors
author
References
 • Adair J. (2001): Anatomia biznesu. Budowanie zespołu. Studio EMKA, Warszawa.
 • Bergmann T.J., De Meuse K.P. (1996): Diagnosing Whether an Organization is Truly Ready to Empower Work Teams: A Case Study. „Human Resource Planning”, No. 19(1), s. 38-47.
 • Campion M.A., Medsker G.J., Higgs A.C. (1993): Relations Between Work Groups Characteristics and Effectiveness: Implications for Designing Effective Work Groups. „Personal Psychology”, Vol. 46, s. 823-850.
 • Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J. (1998): Zarządzanie procesem zmian. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cohen S.G., Bailey D.E. (1997): What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite. „Journal of Management”, Vol. 23, s. 239-290.
 • Cohen S.G., Ledford G.E. (1994): The Effectiveness of Self-managing Teams: A Quasiexperiment. „Human Relations”, Vol. 47, s. 13-43.
 • De Meuse K.P. (2009): Driving Team Effectiveness. Korn/Ferry Institute White Paper, http://www.kornferry.com/media/lominger_pdf/teamswhitepaper080409.pdf [dostęp: 20.01.2015].
 • Gladstein D.L. (1984): Groups in Context: A Model of Task Group Effectiveness. „Administrative Science Quarterly”, Vol. 29, No. 4, s. 499-517.
 • Goodman P.S., Ravlin E.C., Argote L. (1986): Current Thinking about Groups: Setting the Stage for New Ideas. W: Designing Effective Work Groups. Ed. P.S. Goodman. Jossey-Bass Inc., San Francisco.
 • Hackman J.R. (2002a): Why Teams Doesn’t Work. W: Theory and Research on Small Groups. Eds. R. Scott Tindale et al. Springer, Social Psychological Applications to Social Issues, Springer US, Vol. 4, s. 245-267.
 • Hackman J.R. (2002b): Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances. Harvard Business School Press, Boston.
 • Hackman J.R. (1983): A Normative Model o f Work Team Effectiveness. „Technical Report”, No. 2, Research Project on Group Effectiveness, Office of Naval Research, Code 442, CT: Yale School of Organizational Management.
 • Hackman J.R., Morris C.G. (1975): Group Tasks, Group Interaction Process, and Group Performance Effectiveness: A Review and Proposed Integration. „Advances in Experimental Social Psychology”, Vol. 8, s. 45-99.
 • Hitchcock D.E., Willard M. (1995), Why Teams Can Fail and What to Do about It: Essential Tools for Anyone Implementing Self-directed Work Teams. Irwin, Chicago.
 • Holt R., Mesmer-Magnus W., Glew D.J., Viswesvaran C. (2012): A Meta-Analysis of Positive Humor in the Workplace. „Journal of Managerial Psychology”, Vol. 27, No. 2, s. 155-190.
 • Ilgen D.R., Hollenbeck J.R., Johnson M., Jundt T. (2005): Teams in Organizations: From Input-Output-Process Models to IMOI Models. „Annual Review Psychology”, Vol. 56, s. 517-543.
 • Katzenbach J.R., Smith D.K. (1993): The Wisdom of Teams: Creating the Highperformance Organisation.Harvard Business School, Boston.
 • Kohn S.E., O’Connell V.D. (2007): 6 Habits of Highly Effective Teams. Career Press, Franklin Lakes, NJ 07417.
 • Kozlowski S.W.J., Bell B.F. (2003): Work Groups and Teams in Organizations. W: Handbook of psychology, Vol. 12: Industrial and Organizational Psychology. Eds. W.C. Borman, D.R. Ilgen, R.J. Klimoski. Wiley, New York, s. 333-375.
 • Kożusznik B. (2002): Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa.
 • LaFasto F., Larson C. (2001): When Teams Work Best. 6000 Team Members and Leaders Tell What it Takes to Succeed. Thousand Oaks, Sage, CA.
 • Lambert T. (1999): Problemy zarządzania. 50 praktycznych modeli rozwiązań. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Lombardo M.M., Eichinger R.W. (1995): The Team Architect User’s Manual. MN Lominger Limited, Minneapolis.
 • Lencioni P. (2002): The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable. Jossey-Bass, San Francisco.
 • McGrath J.E. (1964): A Brief Introduction. „Social Psychology”, New York.
 • Müller U.R. (2000): Zmiana warty w zarządzaniu. „Dramat i szansa”. Placet, Warszawa.
 • Paulus P.B. (1989): Psychology of Group Influence. Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ.
 • Piskorz Z. (2013): Wyznaczniki efektywności zespołów pracowniczych. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIV, Zeszyt 11, Część I, s. 155-169.
 • Rubin I.M., Plovnick M.S., Fry R.E. (1977): Task Oriented Team Development. McGraw-Hill, New York.
 • Schultz D.P., Schultz S.E. (2002): Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Shea G.P., Guzzo R.A. (1987): Group Effectiveness: What Really Matters? „Sloan Management Review”, Vol. 28, s. 25-31.
 • Stoner J.A.F, Wankel Ch. (1994): Kierowanie. PWE, Warszawa.
 • Sundstrom E. et al. (1999): Supporting Work Team Effectiveness. Best Management Practices for Fostering High Performance. Jossey-Bass Inc., San Francisco.
 • Sundstrom E., Altman I. (1989): Physical Environments and Work-Group Effectiveness. „Research in Organizational Behaviour”, Vol. 11, s. 175-209.
 • Sundstrom E., De Meuse K.P, Futrell D. (1990): Work Teams. Applications and Effectiveness. „American Psychologist”, Vol. 45, No. 2, s. 120-133.
 • Yeatts D.E., Hyten C. (1997): High-Performing Self-Managed Work Teams: „A Comparison of Theory to Practice”, Sage Publication.
 • Zbierowski P. (2010): Zarządzanie wiedzą i struktura organizacyjna firm wysokiej efektywności. „Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji”, s. 688-698, http://www.ptzp.org.pl/ files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/159_Zbierowski_P.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aaa766be-47a7-43cd-be9e-9611a0ecdb10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.