PL EN


2017 | 24 | 415-440
Article title

„PRAWIE STULETNIE”. SŁUŻEBNICZKI DĘBICKIE W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ (1992-2017)

Content
Title variants
EN
„ALMOST A HUNDRED YEARS OLD”. THE CONGREGATION OF THE SISTERS SERVANTS IN DĘBICA IN RZESZOW DIOCESE (1992−2017)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Servants of Dębica have been fulfilling the charisma which has been understood anew in the signs of the times after obtaining a full autonomy in 1891 in Tarnow Diocese. Since then, the Congregation has been working as an independent branch of The Servants Convent of the Mother of God (founded by Edmund Bojanowski in Wielkopolskie Province in 1850). In the community of the Church of Rzeszow have been present since the creation of the diocese in 1992, although in this area have been operating since almost a century (1893). In the diocese of Rzeszow, the servants of Dębica fulfill their ministry directly from the charism, primarily in the fields of education, education and catechesis of the youngest, and the service of the weakest: sick and in need of care. The maids are working in 5 localities (Nowy Kamień, Ropczyce, Ropczyce - Witkowice, Sędziszów, Szebnie). They are guided by 3 orphanages (Nowy Kamień, Ropczyce, Szebnie).
Contributors
References
  • Bojanowski E., Dziennik. Wydanie kompletne rękopisu i luźnych kartek Dziennika wraz z zapisami dziennymi Ochronka Podrzecka 1851−1854 i relacją s. Elżbiety Szkudłapskiej Ostatnie dnie życia i pogrzeb, objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził L. Smołka, t. I−IV, Wrocław 2009.
  • Chociej S., Twórczość literacka Edmunda Bojanowskiego, „Nasza Przeszłość”, 26(1967), s. 147−221.
  • Kornacka M., Edmund Bojanowski (1814−1871), „Nasza Przeszłość”, 26(1967).
  • Muchowicz W., Żywot Edmunda Bojanowskiego Założyciela Ochronek na ziemiach polskich i Zgromadzenia S.S. Służebniczek B.R.D.N.P, Rzeszów 1933.
  • Opiela M., Działalność Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w Szebniach w latach 1930−2000, Tarnów 2004 (mps).
  • Opiela M., Integralna pedagogika w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.
  • Skrzypek A., Służebniczki Dębickie w diecezji tarnowskiej w latach 1891−1989, Dębica 2015.
  • Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło, Poznań−Warszawa−Lublin 1966.
  • Wrońska M., Powstanie Zgromadzenia Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Luboń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aab3ef95-0ad8-4292-aade-e95c73e437ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.