PL EN


Journal
2016 | 96 | 1 | 96-109
Article title

Struktura treściowa i aksjologiczna stereotypów mieszkańców wybranych polskich miast

Title variants
EN
Stereotypes of city dwellers of selected Polish cities: a content and axiological structure
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorki szkicu na materiale wypowiedzi młodych bydgoszczan rekonstruują model treściowo-aksjologiczny stereotypów mieszkańców wybranych miast polskich, tj. Warszawy, Poznania i Krakowa. W toku – potwierdzonych danymi statystycznymi – analiz jakościowych badaczki dowodzą, że wskazane heterostereotypy mają swoje uzasadnienie pozajęzykowe: na ich kształt wpływają zarówno obiegowe opinie, jak i doświadczenia respondentów. Okazuje się, że bydgoscy studenci, świadomi różnic regionów, w stosunku do mieszkańców analizowanych wielkomiejskich ośrodków nadal jednak mają poczucie niższości, wynikające choćby z różnic ekonomicznych, poziomu wykształcenia, jakości życia kulturalnego itp. Ponadto na mechanizm stereotypizacji wpływa niewątpliwie – poza regionem, z którego pochodzą respondenci – szereg innych zmiennych społecznych. Zaprezentowane badania potwierdzają fakt, że szersze rozumienie stereotypu jako obrazu różnych wycinków rzeczywistości pozwala widzieć go nie tylko jako strukturę skostniałą, statyczną, ale też dynamiczną i zmienną.
EN
The authors of the present paper reconstruct a content and axiological model of stereotypes typically associated with Polish city-dwellers. The model relies on opinions about Polish cities – Warsaw, Poznań and Cracow – voiced by young residents of Bydgoszcz. Based on statistical data of qualitative analyses, the authors prove that the motivation for the heterostereotypes in question may be sought in extralinguistic sources: stereotypes are moulded by popular views as well as personal experiences of respondents. As the study shows, the students from Bydgoszcz, being aware of regional differences, still feel inferior to residents of big cities, and this feeling stems, for example, from economic differences, education, the quality of cultural life, etc. Moreover, apart from the region the respondents come from, social variables, without a doubt, also influence the mechanism of stereotypification. Regardless of these, the study confirms the fact that a wider understanding of the concept of stereotype, as an image of sundry fragments of reality, allows one to see it not only as a structure that is ossified and static but also one that is dynamic and changeable.
Journal
Year
Volume
96
Issue
1
Pages
96-109
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aabe3b85-8777-4e61-8337-439bd299032a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.