PL EN


2017 | 490 | 198-208
Article title

Nowoczesna gospodarka miejska a logistyka

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto teoretyczne rozważania dotyczące wykorzystania logistyki w obszarze gospodarki miejskiej. Coraz częściej wspomaga ona proces optymalizacji przepływów osób i dóbr dokonujących się w obrębie miasta, a także racjonalizacji ich kosztów. Jej rozwiązania powinny być skonstruowane w ramach długofalowej strategii i wdrażane w sposób celowy i przemyślany. Takie podejście przyczyni się do wzrostu jakości życia i funkcjonowania wszystkich użytkowników miasta. Rozważania mają charakter polemiczny i ogólnie nakreślają związek współczesnej gospodarki miejskiej z logistyką. Nie wskazują konkretnych rozwiązań logistycznych. Standaryzacja w tym obszarze jest błędem, który może wręcz generować nowe problemy, a nie niwelować istniejące, powodując tym samym narastanie niezadowolenia mieszkańców. Przyjęte rozwiązania logistyczne powinny bowiem wynikać z uwarunkowań właściwych danej gospodarce miejskiej.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aac4534a-2488-4e07-9ca0-ed962f6bcdd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.