PL EN


2011 | 12 | 56-75
Article title

Nieobecność i Negatywność. Odejmowanie według J.F. Lyotarda

Authors
Content
Title variants
EN
Absence and Negative Attitudes. Subtracting According to J.F. Lyotard
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
When speaking about the Holocaust in a lecture entitled Discussions or forming subjects after Auschwitz (Cerissy la Salle, 1980), Lyotard said, that we should give up speculative synthesis in the tradition of Hegel and we should not try to obtain positive results in form of ideas and/or pictures. Didi-Huberman accused Lyotard and other thinkers, who engaged in philosophical disputes on the subject, that they stopped at the level of discussion, which was the way to once again exclude the memories of the Holocaust. While eliminating phantasm and representation, they, in fact, remove memory itself. As to images, which play the role of documents, images include not only aesthetic elements connected with events, but also ethical elements and political ideology.
Keywords
Year
Volume
12
Pages
56-75
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • 1. Głowacka Dorota, Wsłuchując się w ciszę. Estetyka pamięci o Zagładzie według Jean- François Lyotarda, [w:] „Teksty Drugie”, 2007, nr 1/2.
 • 2 . Gryglewicz Tomasz, Czy awangarda jest wzniosła?, [w:] „Teksty Drugie”, 1996, nr 2/3.
 • 3. Howells Christina, Sartre i Derrida: qui perd gagne, http://nowakrytyka.pl/spip. php?article68
 • 4. Jay Martin, Lyotard a dyskredytacja widzenia w XX-wiecznej myśli francuskiej, przeł. B. Frydryczak, „Kultura Współczesna”, 1996, nr 1/2.
 • 5. Lyotard Jean-François, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, przeł. M. P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998.
 • 6. Lyotard Jean-François, Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.
 • 7. Lyotard Jean-François, Odpowiedź na pytanie: co to jest postmodernizm?, przeł. M. P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998.
 • 8. Lyotard Jean-François, Po wzniosłości: stanowisko estetyki, [w:] „Teksty Drugie”, przeł. A. Kluba,4/1998.
 • 9. Lyotard Jean-François, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bińczyk, [w:] „Teksty Drugie”, 1996, nr 2/3.
 • 10. Man de Paul, Ideologia estetyczna, przeł. A. Przybysławski, Gdańsk 2000.
 • 11. Markowski Michał Paweł, O niewyrażalnym, [w:] Anatomia Ciekawości, Kraków 1999.
 • 12. Nancy Jean-Luc, Zakazana reprezentacja, przeł. A. Dziadek, [w:] „Teksty Drugie”, nr 5/2004.
 • 13. Žižek Slavoj, Odejmowanie: żydowskie i chrześcijańskie, [w:] Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, Wrocław 2006.
 • 14. Žižek Slavoj, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator i P. Dybel, Wrocław 2001.
 • 1 Nawiązuję do konferencji poświęconej Nieobecności i negatywności, zorganizowanej
 • w Jerozolimie w czerwcu 1986 roku, podczas której Derrida, w Comment ne pas parler, wyrażał swoją niezgodę na (6.522) tezę Wittgensteina wedle której w każdym razie istnieje coś niewypowiadanego cyt. za: Michał Paweł Markowski, O niewyrażalnym, [w:] Anatomia Ciekawości, Kraków 1999, s. 201.
 • 2 Dorota Głowacka, Wsłuchując sięw ciszę. Estetyka pamięci o Zagładzie według Jean-François Lyotarda, [w:] „Teksty Drugie”, 2007, 1/2, s. 41.
 • 3 Anna Maćkowiak, Antropologia obrazu według Didi-Hubermana: obrazy mimo wszystko czy obrazy- fetysze? http:// www.obieg.pl/książki/12838
 • 4 G. Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, przeł. M. Kubiak Ho Chi, Kraków 2008, s. 33.
 • 5 Jean–Luc Nancy, Zakazana reprezentacja, przeł. A. Dziadek, [w:] „Teksty Drugie”, nr 5/2004, s. 118.
 • 6 Tamże, s. 126.
 • 7 Tamże, s. 126.
 • 8 Tamże, s. 130.
 • 9 Tamże, s. 131.
 • 10 J.F. Lyotard/ Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1998, s. 63.
 • 11 Tamże, s. 62.
 • 12 J.F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, [w:] „Teksty Drugie”, 1996, nr 2/3, s. 182.
 • 13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady o estetyce, przeł. J Grabowski i A. Landman, T.I, Warszawa 1964, s. 592.
 • 14 Przytoczę słowa Lyotarda określające zakres wykluczenia: Nie biorę tutaj pod uwagę współczesnych kierunków malarstwa, architektury czy muzyki – na przykład transawangardyzmu, nowego ekspresjonizmu, nowego subiektywizmu, postmodernizmu itd. Według mnie szukają one powrotu do tradycyjnych kryteriów smaku. Wszystkie te „ruchy” postrzegam jako efekt zachodzenia na siebie dwóch obszarów, które powinny być w moim odczuciu – rozdzielone i trzymane w izolacji, J.F. Lyotard, Po wzniosłości: stanowisko estetyki, przeł. A. Kluba, [w:] „Teksty Drugie”, 1998, nr 4, s. 132.
 • 15 J.F. Lyotard, Filozofia i malarstwo w epoce eksperymentu, dz. cyt., s. 63.
 • 16 I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1964, s.169.
 • 17 Žižek Slavoj, Wzniosły obiekt ideologii, przeł. J. Bator i P. Dybel, Wrocław 2001, s. 238.
 • 18 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady o estetyce, dz. cyt., s. 575.
 • 19 Tamże, s. 576.
 • 20 Tamże, s. 590.
 • 21 Tamże, s. 591.
 • 22 Tamże, s. 592.
 • 23 Lyotard Jean-Francois, Odpowiedź na pytanie co to jest postmodernizm?, przeł. M.P. Markowski, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1996, s. 57.
 • 24 J.F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, [w:] „Teksty Drugie”, 1996, 2/3, s. 138.
 • 25 Tamże, s. 137.
 • 26 J.F. Lyotard, Po wzniosłości: stanowisko estetyki, przeł. A. Kluba, [w:] „Teksty Drugie”, 1998, nr 4, s. 132.
 • 27 Tamże, s. 133.
 • 28 Por.: Dorota Głowacka, Wsłuchując się w ciszę, dz. cyt., s. 47.
 • 29 Tamże, s. 47.
 • 30 Tamże, s. 48.
 • 31 Tamże, s. 54.
 • 32 Slavoj Žižek, Kukła i karzeł .Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, przeł. M. Kropiwnicki, Wrocław 2006, s. 135.
 • 33 J.F. Lyotard, Wzniosłość i awangarda,
 • dz. cyt., s. 134,
 • 34 Tamże, s. 176,
 • 35 Tamże, s. 174,
 • 36 Tamże, s. 168,
 • 37 Tamże, s. 168,
 • 38 Tamże, s. 169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aacdff7f-b35a-4350-8e6d-14c67f217451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.