PL EN


Journal
2018 | 14 | 2 | 163-170
Article title

The issue of bullwhip-effect evaluating in supply chain management

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Ocena efektu byczego bicza w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This article deals with the quantitative evaluation of the bullwhip effect in supply chains. A literature review was carried out and it was revealed that there is no general approach to quantifying the bullwhip effect. In the article, a more precise concept of the bullwhip effect is proposed from the point of view of the natural-scientific approach. Methods: A methodology for quantifying the bullwhip effect as a coefficient of linear regression was developed, characterising the dependence on the location of a link in supply chains, which can be used to adjust its operational work. Results: The stability of the proposed model is confirmed by the results of its implementation in production in several sectors of the economy, distinguished by the number of units and number of study periods, which demonstrates its potential for use in the distribution system. Conclusions: The main reason for the existence of the bullwhip effect is the unreliability of forecasts, which ultimately reduces the efficiency of inventory planning in supply chains and extensive logistics systems. Reducing the negative impact of the bullwhip effect can be achieved by using more advanced forecasting models and the quantitative assessment method used in this study, to adjust reserve stocks in supply chain links.
PL
Wstęp: W pracy zostały postawione pytania dotyczące przeprowadzania oceny ilościowe efektu byczego bicza występującego w obrębie łańcucha dostaw. Wykonano przeglądu literatury, na podstawie którego stwierdzono, że nie ma jednorodnego podejścia do ujęcia ilościowego efektu byczego bicza. W związku z tym, zaproponowano bardziej precyzyjne podejście do tego efektu. Metody: W celu oceny ilościowej efektu byczego bicza stworzono metodę współczynnika regresji liniowej, charakteryzującą się zależnością między lokalizacjami ogniw w łańcuchu dostaw i która może być użyta do poprawy jego działania operacyjnego. Wyniki: Stabilność proponowanych modeli jest potwierdzona w postaci wyników ich wdrożenia do produkcji w różnych obszarach gospodarczych, różniących się liczbą jednostek oraz liczbą okresów poddanych badaniu, które dowodzą możliwości ich użycia w praktycznych działaniach firmy w obrębie systemu dystrybucyjnego. Wnioski: Głównym powodem występowania efektu byczego bicza jest brak trafności estymacji, która to wpływa na obniżenie efektywności zarządzania zapasem w obrębie łańcucha dostaw oraz dużych systemów logistycznych. Redukcję negatywnego wpływu efektu byczego bicza można osiągnąć przez zastosowanie bardziej zaawansowanych metod prognostycznych oraz metody oceny ilościowej, użytej w tej pracy w celu bardziej optymalnego zarządzania zapasami w obrębie łańcucha dostaw.
Journal
Year
Volume
14
Issue
2
Pages
163-170
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aada2c9b-bbd8-4231-9587-36fc852ca5a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.