PL EN


2017 | 2 | 51-65
Article title

Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki

Content
Title variants
EN
Education as a carrier pedagogical experience in the context of creation educational subject. The attempt to establish postpedagogy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego artykułu jest próba opisania istoczenia się pedagogicznego podmiotu na podstawie doświadczenia pedagogicznego. Podstawowe zasady pedagogicznego myślenia i działania stają się siłą motywacyjną przetwarzającą informacje systemu edukacyjnego w edukacyjne działanie, które jako nośnik wychowania i kształcenia umożliwiają jaźni wejście z nimi w relacje. W ten sposób kreacja tej relacji okazuje się źródłem istnienia podmiotu pedagogicznego i jego mocy sprawczej. Samo użycie kluczowych pojęć pedagogiki dla kreacji pedagogicznego podmiotu w swojej ucieleśnionej formie i sposób traktowania podmiotu jest, przy tej okazji, próbą ustanowienia postpedagogiki.
Year
Issue
2
Pages
51-65
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Althusser L. (1989). W odpowiedzi Johnowi Lewisowi, tłum. A. Staroń. Warszawa: Almapress.
 • Archer M.S. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. A. Dziuban. Kraków: NOMOS.
 • Banaszak G., Kmita J. (1994). Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Benner D. (2015). Pedagogika ogólna: Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systemowym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Butler J. (1997). The Psychic Life of Power: Theories in Subjection. Stanford: Stanford University Press.
 • Eco E. (2009). Szaleństwo katalogowania, tłum. T. Kwiecień. Poznań: Rebis.
 • Foucault M. (1998a). Podmiot i władza, tłum. J. Zychowicz, Lewą Nogą, 10.
 • Foucault M. (1998b). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant. Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Aletheia.
 • Heidegger M. (1994). Bycie i czas, tłum. B. Baran. Warszawa: PWN.
 • Kant I. (1999). O pedagogice, tłum. D. Sztobryn. Łódź: Dajas.
 • Kmita J. (2007). Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kowalska M. (2001). Dialektyka podmiotu. W: J. Migasiński (red.), Podmiotowość i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii UJ.
 • Kwieciński Z. (1996). Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia. W: T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki – wybór tekstów. Kraków: Impuls.
 • Męczkowska A., Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 • Paulston R.G., Liebman M. (1993). APS conceptual mapping project. Rechearch Raport, 2.
 • Schmitz H. (2015). Nowa fenomenologia. Krótkie wprowadzenie, tłum. A. Przyłębski. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Schulz R. (2015). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Szołtysek A.E. (2013). Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu. Kraków: Impuls.
 • Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, wyd. 2 popr. Kraków: Impuls.
 • Tatarkiewicz W. (2012). Dzieje sześciu pojęć. Warszawa: PWN.
 • Taylor Ch. (2001). Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, tłum. zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aae5dbe6-6861-4030-92e9-6b550d763cd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.