PL EN


2016 | 22 | 47 | 105-120
Article title

Liturgia chrzcielna księcia Mieszka I. Próba źródłowej rekonstrukcji

Authors
Content
Title variants
EN
The Baptismal Liturgy of Duke Mieszko I. An attempt of the source reconstruction
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ze względu na brak źródeł spisanych, zaświadczających przebieg liturgii chrztu świętego i pozostałych sakramentów inicjacji chrześcijańskiej pierwszego władcy Polski Mieszka I, można wysnuć hipotezę, że szafarz sakramentów korzystał z obrzędu zawartego w Pontyfikale rzymsko-germańskim, zredagowanym w Moguncji w połowie X w. Niewątpliwie z punktu widzenia historyczno-liturgicznego pontyfikał ten miał ogromny wpływ na kształtowanie się w kolejnych wiekach ksiąg liturgicznych, w tym również ksiąg powstających w Polsce. Hipoteza postawiona w artykule przybliża zatem, odległy w czasie, historyczny moment, który wydobył polskich „praojców” z pogańskiego świata, wszczepiając ich w Mistyczne Ciało Chrystusa i w wielowiekową tradycję Kościoła, a tym samym otworzył ich na kulturę ówczesnej Europy, która żyła wartościami chrześcijańskimi.
EN
Due to the lack of written sources testifying the liturgy of baptism and of the other sacraments of Christian initiation of the first sovereign of Poland, Mieszko I, one can formulate a hypothesis, that the celebrant used the rites from the Romano-German Pontifical, edited in Mainz in the early 10th century. Unquestionable, from the historical-liturgical point of view this Pontifical had a large impact for the edition of the liturgical books in the following centuries, including the liturgical books in Poland. The hypothesis formulated in this study brings closer a distant historical moment, which took out the polish forefathers from the pagan world instilling them to the Mystical Body of Christ and to the centuries-old tradition of the Church, and opening them – at the same time – to the European, i.e. Christian culture.
Year
Volume
22
Issue
47
Pages
105-120
Physical description
Contributors
author
  • Łódź
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aaf12eb9-8e97-429d-8306-b0da0b7466d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.