PL EN


2016 | 17 | 2 | 134-148
Article title

INTERAKTYWNA METODA SATYSFAKCJONUJĄCYCH POZIOMÓW KRYTERIÓW W WIELOKRYTERIALNYM PROGRAMOWANIU DYNAMICZNYM

Content
Title variants
EN
INTERACTIVE MULTIPLE GOAL PROGRAMMING IN MULTIOBJECTIVE DISCRETE DYNAMIC PROGRAMMING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest zaproponowanie metody pozwalającej na znajdowania rozwiązania końcowego zadania wielokryterialnego dyskretnego programowania dynamicznego z wykorzystaniem odpowiednio zmodyfikowanego podejścia interaktywnego satysfakcjonującego poziomu kryteriów. Procedura w pierwszej fazie wykorzystuje jednokryterialny algorytm programowania dynamicznego oraz algorytm generowania kolejnych realizacji procesu w zadaniu jednokryterialnym. W dalszej części proponowanej metody operujemy na skończonym zbiorze realizacji, zapisanym w postaci listy.
EN
The aim of the paper is to propose a method of finding a solution of the final tasks of multiple criteria discrete dynamic programming using suitably modified interactive - constraint approach. In the first phase single criterion dynamic programming algorithm is applied, as well the algorithm of generating near-optimal solutions. Next we operate on a finite set of sooutions, given as a list.
Contributors
References
 • Brown T. A., Strauch R. E. (1965) Dynamic Programming in Multiplicative Lattices. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 12.
 • Bellman R. (1957) Dynamic Programming. Princeton University Press.
 • Bellman R., Dreyfus S. (1967) Programowania dynamiczne. Zastosowania. PWE, Warszawa.
 • Elmaghraby S. E. (1970) The Theory of Networks and Management Science. Management Science, 1, 17.
 • Galas Z., Nykowski I., Żółkiewski Z. (1987) Programowanie wielokryterialne. PWE, Warszawa.
 • Nowak M. (2008) Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka: metody i zastosowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Spronk J. (1981) Interactive Multiple Goal Programming. Martinus Nijhoff, The Hague.
 • Steuer R. (1986) Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Appication. John Willey and Sons.
 • Trzaskalik T. (2015) MCDM applications of near optimal solutions in dynamic programming. MCDM 10.
 • Trzaskalik T. (1998) Multiobjective Analysis in Dynamic Environmnent. The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice Press.
 • Trzaskalik T. (1990) Wielokryterialne dyskretne programowanie dynamiczne. Teoria i zastosowania w praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Trzaskalik T. (1986) Wybrane problemy programowania dynamicznego. Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aafa05dd-c105-4217-8e78-26e7518c765c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.