PL EN


2013 | 2 | 2 | 391-403
Article title

Zadłużenie rolniczych gospodarstw domowych w regionie Pomorza Środkowego

Content
Title variants
EN
Debt of farm households in Middle Pomerania
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była analiza i ocena korzystania przez rolnicze gospodarstwa domowe w regionie Pomorza Środkowego z zewnętrznych źródeł finansowania. Zbadano również poziom i strukturę zadłużenia rolniczych gospodarstw domowych w Polsce z tytułu kredytów i pożyczek bankowych (w porównaniu z pozostałymi podsektorami gospodarstw domowych). W badaniu wykorzystano dane pochodzące z badania ankietowego przeprowadzonego w regionie Pomorza Środkowego, oraz statystyki NBP za lata 2000-2012.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
391-403
Physical description
Contributors
 • Mgr, Katedra Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin, tel. (94) 34 39 159, agnieszka.strzelecka@tu.koszalin.pl
References
 • 1. Abdulai A., Crolerees A. (2001), Determinants of income diversification amongst rural households in Southern Mali, „Food Policy” nr 26.
 • 2. Alderman H., Paxson C.H.(1992), Do the poor insure? A synthesis of literature on risk and consumption in developing countries. Policy Research Working Papers, WPS 1008, The World Bank.
 • 3. Bierlen R., Barry P.J., Dixon B.L., Ahrendsen B.L. (1998), Credit Constraints, Farm Characteristics and the arm Economy: Differential Impacts on Feeder Cattle and Beef Cow Inventories, „The American Journal of Agricultural Economics” nr 80.
 • 4. Bodie Z., Merton R.C. (1998), Finance, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • 5. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • 6. Ferber R. (1971), Family decision-making and economic behavior, Faculty WP, BEBR nr 35, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • 7. Goraj L., Mańko S. (2009), Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa.
 • 8. Kata R. (2011), Endogeniczne i instytucjonalne czynniki kształtujące powiązania finansowe gospodarstw rolnych z bankami, WUR, Rzeszów.
 • 9. Kuk M. (2009), Coraz trudniej o uzyskanie kredytu, „Rzeczpospolita” z dnia 4 lutego 2009 r.
 • 10. Ma J., Tian G. (2006), Risks, Financing Constraints, and High Savings Ratio in the Rural Economy of China: A Model Incorporating Precautionary Savings and Liquidity Constraints, „Frontiers of Economics in China” nr 1(1).
 • 11. Meert H., Huylenbroeck G., Vernimmen T., Bourgeois M., Hecke E. (2005) Farm household survival strategies and diversification on marginal farms, „Journal of Rural Studies” nr 21.
 • 12. Pailwar V.K., Kaur J., Saxena K., Nijhara M. (2010), Impact of membership of financial institutions on rural saving: a micro-level study, „International Business & Economics Research Journal” nr 9(10).
 • 13. Rahman R.I., Mujeri M.K. (2000), Savings and Farm Investment In Bangladesh: An Analysis of Rural Households, MAP Focus Study Series nr 11, CnIRDfAaP, Dhaka.
 • 14. Raport z wyników. PSR 2010 (2011), GUS, Warszawa.
 • 15. Strzelecka A. (2012), Samozaopatrzenie rolniczych gospodarstw domowych, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, Zadora H., Łukasik G. (red.), Studia Ekonomiczne, ZN WUE w Katowicach nr 107, Katowice.
 • 16. Wałęga G. (2006), Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych, w: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Kopycińska D. (red.), US, Szczecin.
 • 17. Wanyama M., Mose L.O., Odendo M., Okuro J.O., Owuor G., Mohammed L. (2010), Determinants of income diversification strategies amongst rural households in maize based farming systems of Kenya, „African Journal of Food Science” nr 4(12).
 • 18. Wilk R.R., Rathje W.L. (1982), Household Archeology, „American Behavioral Scientist” nr 25(6).
 • 19. Załączniki do uchwały nr 78/2009 Zarządu NBP z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki NBP danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej, DU NBP nr 18, poz. 20.
 • 20. Zawadzka D. (2008), Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego, w: Pomorze Środkowe – społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, Zawadzka D. (red.), PTE O/Koszalin, Koszalin.
 • 21. Zawadzka D. (2012), Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, Zadora H., Łukasik G. (red.), Studia Ekonomiczne, ZN WUE w Katowicach nr 107, Katowice.
 • 22. Zech L., Pederson G. (2003), Predictors of farm performance and repayment ability as factors for use in risk-rating models, „Agricultural Finance Review” nr 63(1).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab0945be-8110-4a18-9684-693ba8dcdad0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.