PL EN


2013 | 75 | 4 | 793-838
Article title

Z dziejów kościoła bernardynów w Witebsku

Title variants
EN
On the History of the Bernardine Church in Witebsk
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In over less than a century, namely between the Northern War (1700) and Napoleon’s Campaign (1812), thirty-five Uniate and Catholic churches were raised in Witebsk located in the north-eastern borderlands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. As many as 12 of them had a nave and two aisles. None, even larger building centres in the Polish-Lithuanian Commonwealth, could boast of a similar dynamics. To many Russians visiting Witebsk in the 19 th and 20 th c., sacral Baroque architecture (until its final extinction in the era of Stalin and Khrushchev) represented an attribute of an alien culture and national identity, designating the limits of the Latin, Catholic, and Polish world. Following the monographs on the Greek-Catholic Cathedral of St Josaphat, the Jesuit Church, and the Parish Church of the Holy Trinity, the author presents the history of the Bernardine Church of St Anthony, which until 1958 stood by the town hall in the eastern frontage of the market. The author of the design of the church (1742-49), monastery (1749-55), and the high altar (1749-53), was the Warsaw-born architect Józef Fontana (1716-ca.1772), who represented a classicizing tendency of the late Baroque inspired by the art of 17 th -c.- Rome as well as of Warsaw.
Year
Volume
75
Issue
4
Pages
793-838
Physical description
Contributors
 • Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
References
 • Boberski Wojciech, „Architektura ziem I zaboru rosyjskiego”, [w:] Kultura i polityka. Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży imperium rosyjskiego (1772-1915), pod red. Dariusza Konstantynowa i Piotra Paszkiewicza, Warszawa 1994.
 • Boberski Wojciech, „Dzieje fary w Witebsku i jej architektoniczne przemiany”, [w:] Sztuka kresów wschodnich, t. 4, pod red. Andrzeja Betleja i Piotra Krasnego, Kraków 1999.
 • Boberski Wojciech, „Późnobarokowa cerkiew katedralna w Witebsku i jej rzymski pierwowzór”, Biuletyn Historii Sztuki, 62: 2000, nr 1-2.
 • Boberski Wojciech, „Architektura kościoła i kolegium jezuitów w Witebsku”, Roczniki Humanistyczne KUL, 50: 2002, z. 4.
 • Boberski Wojciech, „Fontana Józef (1716-ok.1772)”, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon, Bd. 42. München-Leipzig, K. G. Saur 2004.
 • Boberski Wojciech, „Maryjne sanktuarium karmelitów w Białyniczach. Architektura i sztuka Białoruskiej Częstochowy”, Sztuka kresów wschodnich, t. 6, pod red. Andrzeja Betleja i Piotra Krasnego, Kraków 2006.
 • Boberski Wojciech, „Kresowe Toledo”, Na Poważnie. Miesięcznik o Polsce, historii i kulturze 2012, nr 1-2.
 • Чарняўская Тамара І., Архітэктура Віцебска. З гісторыі планіроўкі і забудовы горада, Мінск 1980.
 • Dzwonkowski Roman, Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii, Lublin 1997.
 • Dzwonkowski Roman, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988, Lublin 2003.
 • Габрусь Тамара В., „Зруйнаваныя святыні”, [w:] Страчаная спадчына, уклад. Т. В. Габрусь, Мінск 1998.
 • Габрусь Тамара В., Мураваныя харалы. Сакральная архітэктура беларускага барока. Мінск 2001.
 • Grudziński Kajetan OFM, „Witebsk”, [w:] Klasztory bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, pod red. ks. Hieronima Wyczawskiego, Kalwaria Zebrzydowska 1985.
 • Kantak Kamil, Franciszkanie polscy, t. II: 1517-1795, Kraków 1938.
 • Козлов Сергей Г., Документы францисканского ордена в фондах Российского Государственного Исторического Архива, Москва 2003.
 • Квитницкая Елена Д., „Административные здания Белоруссии конца XVIII в.”, Архитектурное наследство 20: 1972.
 • Квитницкая Елена Д., „Приемы формирования торгово-административного центра Витебска в XVIII в.”, Архитектурное Наследство 22: 1974.
 • Liedke Marzena, „Szlachta ruska Wielkiego Księstwa Litewskiego a reformacja”, cz. I, Białoruskie Zeszyty Historyczne 18: 2002.
 • Mienicki Ryszard, „Chrapowicki Jan Antoni”, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 3, 1937.
 • Слюнькова Инесса Н., Монастыри восточной и западной традиций. Наследие архитектуры Беларуси, Москва 2002
 • Віцьбіч Юрка, „Ня змовклі віцебскія арганы”, Наша Вера 1:1995.
 • Załęski Stanisław T.J., Jezuici w Polsce, t. IV cz. 3, Kraków 1905.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab1379d7-7e2d-47f6-a059-af955a9b9547
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.