PL EN


2013 | 155 | 263-274
Article title

Potrzeby informacyjne inwestorów w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku nieruchomości - propozycja systematyki danych

Content
Title variants
EN
Investors' Information Needs in Decision - Making Process on Real Estate Market - the Proposal of Data Systematization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Rational and objective investment decision making in real estate market must be based on credible defined criteria, which require the use of different data and information. The article contains the author's proposal how to systematize the information and data used in the real estate investment decision making process. The data are systematized in a three-dimensional arrangement taking into account the spatial extent of the analysis (area), four criteria of the highest and best use of property and time (current, historical and projected data). The article is a part of the statutory research carried out at the Department of Investment and Real Estate at the University of Economics in Katowice, concerning information barriers of real estate market development.
Year
Volume
155
Pages
263-274
Physical description
Contributors
References
 • Appraising Residential Properties. Appraisal Institute, Chicago 2007.
 • Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów. III ETAP BADAŃ (badania statutowe). Kierownik projektu: T. Ramian, zespół: H. Henzel, J. Konowalczuk, K. Śmietana, M. Wilczek, E. Zagórska, T. Bolek, A. Maszczyk. Maszynopis niepublikowany, Katowice 2012.
 • Bariery informacyjne rozwoju rynku nieruchomości. Polska na tle wybranych krajów. II ETAP BADAŃ (badania statutowe). Kierownik projektu: H. Henzel, zespół: J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, M. Wilczek, E. Zagórska, T. Bolek, A. Maszczyk. Maszynopis niepublikowany, Katowice 2011.
 • Fanning S.F.: Market Analysis for Real Estate. Concepts and Applications in Valuation and Highest and Best Use. Appraisal Institute, Chicago 2005.
 • International Valuation Standards 2005, 2007. IVSC, London.
 • Konowalczuk J., Ramian T.: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w badaniach rynku nieruchomości. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. Wydawnictwo UE, Kraków 2011.
 • Konowalczuk J., Ramian T.: Potrzeby i bariery informacyjne rynku nieruchomości z perspektywy wyceny nieruchomości w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Scientific Council of the "Journal of the Polish Real Estate Scientific Society", vol. 20, nr 2. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2012.
 • Kucharska-Stasiak E.: Najkorzystniejszy sposób użytkowania jako warunek obiektywizacji rynku. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. Wydawnictwo UE, Kraków 2011.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny 2008 (PKZW 2008). Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, www.pfva.com.pl, Standard KSWP 1 "Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa".
 • Ramian T.: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w wycenie nieruchomości. W: Zarządzanie finansami. Red. dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego D. Zarzecki. Szczecin 2009.
 • Roulac S.: Institutional Real Estate Investing Processes, Due Diligence Practices and Market Conditions. "Journal of Real Estate Portfolio Management" 2000, Vol. 6, No. 4.
 • Śmietana K.: Koncepcja optymalnego sposobu użytkowania w zarządzaniu wartością nieruchomości inwestycyjnych. W: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku. Red. A. Nalepka. Wydawnictwo UE, Kraków 2011.
 • The Appraisal of Real Estate. Appraisal Institute, Chicago 2008. Wycena nieruchomości. Wydanie polskie. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab175f30-7a3d-4889-9f55-bbfdcf3a6755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.