PL EN


2012 | 3 | 1 | 38-50
Article title

Dylemat lidera – przemoc czy partnerstwo

Content
Title variants
EN
Leader’s Dilemma — compulsion or partnership
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielu menadżerów nadal uważa (choć na szczęście ich liczba powoli maleje), że najskuteczniejszym sposobem motywowania do pracy jest kij i marchewka, czyli system kar i nagród. Okazuje się jedn ak, że nie jest to prawda. Kij i marchewka są nie tylko nieskuteczne, ale wręcz przeciwskuteczne, bo przynoszą efekty przeciwne do oczekiwanych. Świadczą o tym zarówno liczne doświadczenia praktyków zarządzania, w tym i autora niniejszej pracy, ale też badania naukowe z zakresu psychologii społecznej. O kazuje się też, że jedyną drogą do budowania skutecznie działających zespołów jest tworzenie partnerstwa pomiędzy liderem i zespołem, a także pomiędzy członkami zespołu, partnerstwa opartego na wzajemnych poszanowaniu i nieustannej gotowości do udzielania sobie wsparcia.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
38-50
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab., jednoosobowa działalność gospodarcza pod firmą Andrzej Blikle Doradca
References
 • Aronson E., Wieczorkowska G. (2001), Kontrola naszych myśli i uczuć, Jacek Santorski & Co, Warszawa.
 • Blikle A. (2012), Dylemat lidera, dostęp na http://kpbc.umk.pl.
 • Buckingham M., Coffman C (2001), Po pierwsze: złam wszystkie zasady: co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, tłum. A. Doroba, MT Biznes, Warszawa.
 • Drucker P. F. (1999), Społeczeństwo pokapitalistyczne, tłum. G. Kranas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gobillot E. (2008), Przywództwo przez integrację, tłum. M. Justyna, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Hyken S. (2011), Kult klienta, tłum. A. Kozowska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kohn A. (1993), Punished by Rewards, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Kosewski M. (2008), Wartości, godność i władza: dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem,Wizja Press&IT, Warszawa.
 • Palmer R. E. (2010), Przywództwo doskonałe, tłum. D. Wąsik, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Szałamow W. (1991), Prokurator Judei i inne utwory, Czytelnik, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab1b233e-d970-4105-b9f8-3cbcfcd280e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.