PL EN


2011 | 24 |
Article title

Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 1: Okres do wybuchu II wojny światowej

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE DISPUTE OVER MACEDONIA’S INDEPENDENCE IN THE MODERN, “UNITED” EUROPE PART I. THE PERIOD BEFORE THE WORLD WAR II
Languages of publication
Abstracts
EN
The problem of the recognition of the sovereignty of the Republic of Macedonia has been presented in this article. Macedonia was established in 1991, just after the demise of the Yugoslavian Federation. Greece, a member of NATO and the EU, is the main adversary that does not want to recognise Macedonian independence. Greece appeals to an ancient Helladic tradition, and attempts to prove that there is no historical continuity between Macedonians and Slavic population which has occupied disputed territories since the 6th century. Greece does not want to recognise a separate Macedonian language, whose roots are to be found in Old Church Slavonic. This State safeguards the division which was made after so-called the Balkan Wars in 1913. The division has lasted since the Second World War. In thia way, the former lands inhabited by this population were partitioned into: Vardar (Serbian) Macedonia, Aegean (Greek) Macedonia and Pirin (Bulgarian) Macedonia. The State, over which the dispute arose, was established on 17th November 2001 as a result of “a bloodless revolution”. The People’s Republic of Macedonia (existing in former Yugoslavia) was the base for establishing the State. The dispute, which has lasted since then, is supposed to lead to the full international recognition of the State of Macedonia. But, for the time being, Macedonia has been recognised (within the UN) under a name imposed by Greece “Former Yugoslavian Republic of Macedonia” (FYROM). Apart from that the Greek government is torpedoing further Macedonian initiatives which aim at a full union. It is also against the membership of this State in NATO and EU structures.
PL
U progu XXI wieku dawna koncepcja państwa narodowego zdaje się być coraz bardziej anachroniczna. Wizję dotychczasowego państwa zastępują koncepcje konfederacyjne, jednoczące różne społeczności, grupy etniczne i uznane narody we wspólnych strukturach ponadnarodowych w imię wzajemnych korzyści gospodarczych i politycznych. Celem niniejszego artykułu jest omówienie historycznych aspektów konfliktu o niezawisłość i samodzielność macedońską, począwszy od epoki antycznej.
Contributors
References
 • Bonarek J. , Czekalski T. , Sprawski S. , Turlej S., Historia Grecji, Kraków 2005.
 • Borza E.N., In the Shadow of Olympus: The Emergence of Macedon, Princeton 1990.
 • Dakin D., The Greek Struggle in Macedonia 1890–1913, Thessaloniki 1966.
 • Giza A., Słowacki ruch narodowy w XIX i początkach XX wieku (do 1914 roku), Szczecin 2000.
 • Giza A., Sprawa macedońska w latach 1893–1913, ,,Przegląd Zachodniopomorski” 1983, z. 3–4.
 • Hammond N., Dzieje Grecji, Warszawa 1977.
 • Holden D., Greece without Columns, Philadelphia–New York 1972.
 • Martis N.K., Fałszowanie historii Macedonii. Hebrajskie źródła i świadectwa o Macedonii, Łódź 1993.
 • Michailidis I.D., The war of statistics: Traditional recipes for the preparation of the Macedonian salad, ,,East European Quarterly”, 1998, nr 1 (32).
 • Michailidis I.D., Minority Rights and Educational Problems in Greek Interwar Macedonia: The Case of the primer ,,Abecedar”, ,,Journal of Modern Greek Studies” 1996, nr 2 (14).
 • Nawotka K., Aleksander Wielki, Wrocław 2004.
 • Rychlik J., Początki i rozwój macedońskiej idei narodowej, w: I. Stawowy-Kawka (red.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia – politka – kultura – nauka, Kraków 2005.
 • Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Historia Słowian południowych i zachodnich, Warszawa 1977.
 • Smith M.L., Ionian Vision: Greece in Asia Minor, 1919–1922, London 1973.
 • Stawowy-Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław–Warszawa–Kraków 2000.
 • Toynbee A.J., Hellenizm dzieje cywilizacji, Toruń 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab1d1a01-ec6f-456e-b19d-61a6d6abbec5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.