PL EN


2012 | 885 | 107-126
Article title

Metodyka analizy i projektowania systemu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie

Authors
Title variants
EN
A Methodology for Analysing and Designing an Innovation Management System in a Company
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents a methodology for analysing and designing an innovation management system. The reflections are preceded by the interpretation of key terms associated with the innovation management system in an enterprise, a synthetic characteristic of modern models of the innovation process and a presentation of a model of innovation management in an enterprise.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Procesu Zarządzania, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, Poland, barczakb@uek.krakow.pl
References
 • Chesbrough H. [2003], Open Innovation The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 • Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy [2009], red. A. Stabryła, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Głodek P., Gołębiowski H. [2006], Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa.
 • Niedzielski P. [2005], Rodzaje innowacji [w:] Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 • Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu i poradnik dla instytucji otoczenia biznesu [2006], red. M. Zawicki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Pomykalski A. [2001], Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 • Sankowska A., Wańtuchowicz M. [2011], Techniki zarządzania innowacjami, Gazeta Innowacje, nr 27 http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje27/strona13.htm.
 • Schumpeter J.A. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych [1980], red. J. Tokarski, PWN, Warszawa.
 • Stawasz E. [2005], Rodzaje innowacji. Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa.
 • Whitfield P.R. [1979], Innowacje w przemyśle, PWE, Warszawa.
 • Zarządzanie innowacjami. System zarządzania innowacjami [2007], red. J. Łunarski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab1d55e7-04a1-4255-902b-8ed8b1288a60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.