PL EN


2014 | 3 | 81–91
Article title

Sierpień w hrabstwie Osage – analiza filmu z uwzględnieniem kategorii skryptu życiowego

Content
Title variants
EN
August: Osage County – the Movie Analysis Using Life Script Category
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents an attempt at the analysis of a movie entitled August: Osage County from the perspective of one of the most important Transacional Analysis categories, life script. This movie presents the story of a dysfunctional family from Missouri, in which parents’ destructive patterns of behavior destroy the lives of the next generation.
Contributors
  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
  • Berne E. (2011), Dzień dobry... i co dalej?, Wydawnictwo Rebis, Poznań.
  • Berne E. (2012), W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa.
  • Jagieła J. (2012a), Edukacyjna Analiza Transakcyjna w kilku odsłonach, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
  • Jagieła J. (2012b), Słownik analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
  • Kita S. (2011), Istota i znaczenie skryptu (life script) nieletnich przestępców dla podejmowania przez nich decyzji życiowych, [w:] J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w edukacji, Wydawnictwo AJD, Częstochowa.
  • Pankowska D. (2010), Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  • Saint-Exupery A. de (2010), Mały Książę, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa.
  • Stewart I., Joines V. (1987), TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis, Lifespace Publishing, Nottingham and Chapel Hill.
  • Woollams S., Brown M. (1978), Transactional analysis, Huron Valley Institute Press, Michigan.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab2a0d35-194e-4981-8ce7-f9af987c8ecb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.