PL EN


2016 | 19 | 4 | 701-743
Article title

Materializm jawny i utajony a samoocena i gotowość do samonaprawy u młodzieży

Content
Title variants
EN
Explicit and implicit materialism vs. self-esteem and readiness for self-improvement in young people
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu była analiza związku materializmu jawnego i utajonego z samooceną i gotowością do samonaprawy u nastolatków. W artykule zaprezentowano wyniki dwóch badań. W pierwszym badaniu sprawdzono, jakie są kategorie obiektów i aktywności, które wiążą się ze szczęściem nastolatka, oraz w jaki sposób kategoria szczęścia związana z posiadaniem rzeczy wiąże się z postawami materialistycznymi nastolatka. W drugim badaniu testowano za pomocą kwestionariuszy związki materializmu utajonego z materializmem jawnym oraz z samooceną i gotowością do samonaprawy. Uzyskane wyniki wykazały, że: (1) można wyróżnić pięć kategorii szczęścia nastolatków – ludzie i zwierzęta, zainteresowania, sport, osiągnięcia, rzeczy materialne i pieniądze; (2) materializm utajony zgodnie z założeniami wiąże się pozytywnie z materializmem jawnym oraz negatywnie z samooceną (Badanie 2) i gotowością do samonaprawy (Badanie 1 i 2) nastolatków. Nie zanotowano natomiast istotnych związków materializmu jawnego z samooceną i gotowością do samonaprawy.
EN
The aim of the paper is to present an analysis of the relationship between explicit and implicit materialism, self-esteem, and readiness for self-improvement in teenagers. We carried out two studies. In the first one, we examined what object and activity categories are linked to teenage happiness and how the category of happiness associated with possessing things is linked to materialistic teenage attitudes. The second study looked into the associations of implicit materialism with implicit materialism, self-esteem, and readiness for self-improvement. The obtained results showed that (a) five categories of teenage happiness can be distinguished: people and animals, interests, sport, achievements, material possessions and money; (b) as initially assumed, implicit materialism is positively linked to explicit materialism and negatively linked to both self-esteem (Study 2) and readiness for self-improvement (Studies 1 and 2). However, no significant relationship was observed between explicit materialism and self-esteem or readiness for self-improvement.
Year
Volume
19
Issue
4
Pages
701-743
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Gdański Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab2f5304-1617-4daf-9d31-a5517b770342
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.