PL EN


2019 | 1 (16) /2019 SELECTED ASPECTS OF AGING. POLISH PERSPECTIVE | 43-51
Article title

Things and space in old age and an ageing society

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Poland belongs to the group of countries in which the ageing process of the population has taken on a very violent dimension. Demographic forecasts indicate that the population of Poland in the middle of the 21st century will be one of the oldest in the group of European Union countries. The ageing of the population is a challenge, not only for the seniors themselves, but also for the whole society. Minimizing the negative effects of the ageing process requires undertaking actions in various areas of social policy in order to prepare for an increase in the number of elderly people with a simultaneous decrease in the number of people at pre-age and working age. The aim of the article is to present the impact and significance of objects and space in which seniors function on the life of older people. The ageing process of the population forces the adoption of measures aimed at adapting the private and public environment to the needs of seniors, in particular people with reduced ability to self-care and self-care. The article uses data from the GUS, NFZ, EC, MRPiPS and the results of the author’s own research.
Contributors
References
  • LiteratureCieśla, A. & Iwański, R. (2017). Wyzwanie dla Warszawy – mieszkalnictwo dla seniorów. Warszawa:Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver.Cieśla, A., Iwański, R., Cieśla, J.P. (2018). Mieszkania seniorów w Polsce. In A. Muzioł-Węcławowicz & K. Nowak (Eds.), Mieszkalnictwo społeczne. Raport o stanie polskich miast.Warszawa: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.Edbom-Kolarz, A. & Marcinkowski, J.T. (2011). Upadki osób starszych – przyczyny,następstwa, profilaktyka. Hygeia Public Health. 46(3), 313–318.European Commission. (2018). The 2018 Ageing Report Economic & Budgetary Projections forthe 28 EU Member States (2016–2070). Retrieved from https://ec.europa.eu/info/publications/economic-and-financial-affairs-publications_en.GUS. (2017). Trwanie życia w 2017 r. Warszawa.GUS. (2018). Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność. Warszawa.GUS. (2018b). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach2004–2017. Warszawa.Iwański, R. (2016). Opieka nad osobami starszymi. Warszawa: Cedewu.Krajewski, M. (2008). Przedmiot, który uczłowiecza… Kultura współczesna, 3, 45.Makowska, A. (2018). Jak rzeczy angażują się w wychowanie. In Chutorański, M. & Makowska,A. (Eds.). Rzeczy – Kultura – Edukacja (p. 122.). Szczecin: Wydawnictwo NaukoweUniwersytetu Szczecińskiego.Ministerstwo Rozwoju, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundusze Europejskiebez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością. Retrieved from http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/fundusze-europejskie-bez-barier/Fundusze%20Europejskie%20bez%20barier%20-%20broszura.pdfRataj, Z. & Suszyńska, K. (2017). Znaczenie społecznego budownictwa mieszkaniowegow zrównoważonym rozwoju. Progress in Economic Sciences, 4/2017. Piła: PWSZ Piła.Cieśla A. & Cieśla J., 2019, U siebie mimo wieku – wzorcowe mieszkanie seniora. Retrievedfrom http://mimowieku.pl/Uchwała nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 w sprawie ustanowienia RządowegoProgramu Dostępność Plus.Zapędowska-Kling, K. A. (2015). Nowe technologie w służbie seniorom. Acta UniversitatisLodziensis. Folia Oeconomica, 315(4), 203–215.Zasina, J. & Wróblewski, W. (2016). Piesza dostępność udogodnień a struktura przestrzennastarzejącego się miasta. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 21, 165–176.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab357552-d9d4-4452-b6a0-b7aff086d766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.