PL EN


2013 | 4 | 8 | 93-110
Article title

The National Labour Market Policies in the European Union: Between Europeanization and Re-nationalization

Authors
Content
Title variants
PL
Krajowe polityki rynku pracy w następstwie europejskiego kryzysu zadłużenia finansów publicznych: między europezacją a renacjonizacją
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the following 20 years after the Maastricht Treaty, we could see the gradual Europeanization of labor market policies. However, as the EU and most of the Member States face the challenges of the European Financial and Sovereign Debt Crisis, the threat of unilateral, particular and chaotic labour market initiatives arise at the national level. The main hypothesis of this paper is an assertion that we are now facing a problem of the re-nationalization of national labour market policies, which is potentially dangerous for the project of building a unified European Labour Market, but also threats the whole concept of the European integration.
PL
W ciągu ostatnich 20 lat od podpisania traktatu z Maastricht widoczna jest wyraźna europeizacja polityk na rynkach pracy krajów członkowskich. Obecnie jednak, w obliczu wyzwań płynących ze strony kryzysu finansowego i zadłużeniowego w strefie euro, rośnie zagrożenie pojawienia się jednostronnych i chaotycznych inicjatyw na poziomie narodowym. Główną hipotezą niniejszej pracy jest stwierdzenie, że współcześnie obserwować można proces renacjonalizacji polityk rynku pracy, co jest zjawiskiem nie tylko niekorzystnym z punktu widzenia budowania jednolitego europejskiego rynku pracy, ale również zagrażającym całemu projektowi integracji europejskiej.
Year
Volume
4
Issue
8
Pages
93-110
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab475924-923b-4793-9856-a4997e8a105b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.