PL EN


2015 | 42 | 1(490) | 7-12
Article title

OPINIE O KOSZTACH PRACY W POLSCE I ICH STATYSTCZNA WERYFIKACJA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
DIFFERENT OPINIONS ON LABOUR COSTS IN POLAND AND THEIR STATISTICAL VERIFICATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
We undertook an attemption to verify some current opinions on labour costs in Poland. The opinions are widely known as truthful because they trace their origin back to liberal theory assumptions. In order to verify the opinions we used Eurostat and GUS data and analysed outcomes of empirical researches conducted in Poland. Data presented in the article shows that observed increase in labour costs is not harmful for Polish economy.
PL
W artykule została podjęta próba weryfikacji kilku obiegowych opinii o kosztach pracy w Polsce. Opinie te są powszechnie uznawane za prawdziwe, gdyż wywodzą się z logiki klasycznej teorii ekonomii. Do weryfikacji tych opinii zostały wykorzystane dane Eurostatu i GUS oraz wyniki badań empirycznych prowadzonych w Polsce. Przytoczone dane statystyczne wskazują, że obserwowany wzrost kosztów pracy nie stanowi zagrożenia dla gospodarki.
Keywords
Year
Volume
42
Issue
Pages
7-12
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Badania Ankietowe Rynku Pracy. Raport (2012), Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 • Chałas M. (2005), Unia Europejska w liczbach, Instytut Europejski w Łodzi.
 • European Commission (2011), Taxation trends in the European Union, Brussels.
 • European Commission (2013), Taxation trends in the European Union, Brussels.
 • Eurostat (2014), Labour costs in the EU28, Newsrelease no 49, 27 March.
 • GUS (2001), Rocznik Statystyczny Pracy, Warszawa.
 • GUS (2002), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • GUS (2010), Rocznik Statystyczny Pracy, Warszawa.
 • GUS (2012), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 • Hanauer N. (2014), Do przyjaciół miliarderów. Idą po nas z kosami, „Gazeta Wyborcza” z 6–7 września.
 • Hausner J., red. (2013), Konkurencyjna Polska – Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?, Raport opracowany przez zespół niezależnych ekspertów, Fundacja GAP.
 • Innovation Union Scoreboard (2013), Enterprise and Industry European Commission, European Union, Brussels.
 • Kabaj M. (2013), Mikroekonomiczne dylematy wynagrodzenia minimalnego, „Polityka Społeczna”, nr 8.
 • Polska – Zbieżność z Europą – Konieczność wzrostu wydajności. Raport (2004), Bank Światowy, Warszawa.
 • Schneider F. (2000), The Size and Development of the Shadow Economies and Shadow Economy Labour Force of 22 Transition and 21 OECD Countries: What Do We really Know?, referat na konferencję pt. “Unofficial Activities in Transition Countries: Ten years of Experience”, Institute za Jarne Financije, Zagreb, 18–19 października.
 • Schneider F. (2011), Size and development of the shadow economy from 2003 to 2012: some new facts, www.ecom.jku.at/members/schneider/files2011 [dostęp 23.09.2014].
 • Schneider F., Marcinkowska I, Cichocki S. (2008), Szara strefa gospodarki w Polsce i innych państwach w okresie przejściowym, raport przygotowany dla MPiPS w ramach projektu „Przyczyny pracy nierejestrowanej, jej skala, charakter i skutki społeczne”, realizowanego przez Departament Rynku Pracy MPiPS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006, Warszawa.
 • Stasiak J (2007), Koszty pracy w Polsce w latach 1993–2004, w: A. Krajewska (red.), Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wyrzykowski W. (2013), Podatkowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab531454-d880-443f-90e8-314d6c0837c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.