PL EN


2014 | 177 | 110-124
Article title

Rating jako narzędzie oceny wiarygodności kredytowej inwestora samorządowego

Content
Title variants
EN
Rating as a Tool of Local Self-government's Credit Performance Assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Inceasing scope of tasks assigned to local self-governments and limited financial resources for disposal create necessity to use external financial sources that enable fulfillment especially of investment tasks. Rating is one of the tools that increase reliability of a given local self-government. Credit rating given to a private or public entity by a respected rating agency leads to increase in bigger trust on financial markets and high rating may increase the basis of potential investors. The national valuation of debt issuance and its verification in comparison to the one made by offering organizer is also made by means of rating.
Year
Volume
177
Pages
110-124
Physical description
Contributors
References
 • L. Kuśnierz: Zadłużenie miast na prawach powiatu w latach 1999-2004, http://www.gmina.pl/pwp/index.php?id=26 (18.11.2012).
 • P. Swianiewicz: Finanse lokalne: teoria i praktyka. Municipium, Warszawa 2004.
 • K. Marcinek: Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach Project finance. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • K. Marcinek: Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010, s. 17.
 • M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004, s. 202.
 • A. Janc, A. Krymarys-Balcerzak: Funkcjonowanie współczesnego banku. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 277.
 • E. Mączyńska: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom XCII, SGH, Warszawa 2005, s. 130.
 • D. Dziawgo: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 108.
 • D. Dziawgo: Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym. PWE, Warszawa 2010, s. 83.
 • W. Jaworski: Rating ubezpieczeniowy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 64.
 • M. Poniatowicz: Rating jako ocena wiarygodności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego. "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2000, nr 4, s. 53.
 • M. Poniatowicz, J.M. Salachna, D. Perło: Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 197.
 • D. Dziawgo: Credit-rating a wycena. W: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltext, Warszawa 2006, s. 452.
 • M. Dylewski, B. Filipak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Municipium SA, Warszawa 2004, s. 199.
 • W. Jaworski, Rating ubezpieczeniowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 36, 79-91.
 • M. Wartalska, E. Wojciechowski: Gmina na rynku finansowym. Zarys problemu. W: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2. Finanse i budżety samorządów. Red. S. Dolata. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 368.
 • G. Kozuń-Cieślak: Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 119,122.
 • K. Brzozowska: Oceny ratingowe a konkurencyjność projektów inwestycyjnych. W: Strategia Lizbońska. Zarządzanie wartością. Red. L. Pawłowicz. Warszawa 2006, s. 332.
 • G. Kozuń-Cieślak: Specyficzny znak jakości. "Wspólnota" 2006, nr 17, s. 23.
 • M. Wiśniewski: Rating jednostek samorządu terytorialnego w Polsce jako innowacyjny sposób wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Współczesne wyzwania miast i regionów. Red. A. Jewtuchowicz, A. Rzeńca. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 239.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab54f299-7c4c-4b6d-8f76-df46d71e8f3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.