PL EN


2018 | 63 | 5 (382) | 14-29
Article title

Anonimizacja danych w postępowaniu kontrolnym – administracja rządowa

Content
Title variants
EN
Data Anonymization in Audit Proceedings – Government Administration
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In his article, the author presents the data anonymization procedure introduced in the Act of 15th July 2011 on audits in the government administration. He discusses the issue from numerous aspects, analysing anonymization of data on persons who give evidence, explanations or provide documents during the audit proceedings. This is a very useful tool, however, due to the lack of comprehensive legal regulations in the area, it has not been applied in this kind of proceedings. This situation may be changed if regulations based on European laws are introduced.
Year
Volume
63
Issue
Pages
14-29
Physical description
Dates
published
2018-10
Contributors
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
References
 • Antoniak M.2012. Kontrola rządowa w administracji publicznej. Podręcznik dla kontrolujących i kontrolowanych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
 • Lewandowska K., Lewandowski T. 2013. Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz, Warszawa: Lexis Nexis
 • Głowacka D., Ploszka A., Sczaniecki M. 2016. Wiem i powiem – ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Wujczyk M. 2014. „Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy”, Przegląd Sądowy 6 : 114-122
 • Ploszka A. 2014. „Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, Europejski Przegląd Sądowy 4 : 12-18
 • Wojciechowska-Nowak A. 2012. Założenia do ustawy o ochronie praw osób sygnalizujących nieprawidłowości środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Warszawa: Fundacja Batorego
 • Wojciechowska-Nowak A. 2012. Ochrona sygnalistów w Polsce. Stan obecny i rekomendacje zmian, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
 • Stryszowski P. 2015. „Świadek incognito – algorytm postępowania”, Prawo i Prokuratura 12
 • Antoniak M.2012. Kontrola rządowa w administracji publicznej. Podręcznik dla kontrolujących i kontrolowanych, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck
 • Lewandowska K., Lewandowski T. 2013. Ustawa o kontroli w administracji rządowej. Komentarz, Warszawa: Lexis Nexis
 • Głowacka D., Ploszka A., Sczaniecki M. 2016. Wiem i powiem – ochrona sygnalistów i dziennikarskich źródeł informacji, Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Wujczyk M. 2014. „Podstawy whistleblowingu w polskim prawie pracy”, Przegląd Sądowy 6 : 114-122
 • Ploszka A. 2014. „Ochrona demaskatorów (whistleblowers) w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, Europejski Przegląd Sądowy 4 : 12-18
 • Wojciechowska-Nowak A. 2012. Założenia do ustawy o ochronie praw osób sygnalizujących nieprawidłowości środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Warszawa: Fundacja Batorego
 • Wojciechowska-Nowak A. 2012. Ochrona sygnalistów w Polsce. Stan obecny i rekomendacje zmian, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych
 • Stryszowski P. 2015. „Świadek incognito – algorytm postępowania”, Prawo i Prokuratura 12
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab5623ad-61ea-49e0-9875-93b33e477c46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.