PL EN


2014 | 2(44) | 123-140
Article title

System całościowej identyfikacji przedsiębiorstwa podstawą konkurencyjności na rynku

Authors
Content
Title variants
EN
The system of the company’s comprehensive identification as the basis of its competitiveness on the market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Całościowa identyfikacja firmowa jest podstawowym narzędziem służącym budowie wizerunku marki. Jest to ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu osiągnięcia klarownej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej. Prawie wszystkie organizacje międzynarodowe posiadają swoje logo czy barwy firmowe. W niniejszym artykule szczegółowo opisano elementy służące budowaniu całościowej identyfikacji w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Ukazano, że na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku składa się wiele czynników zarówno w otoczeniu mikro jak i makro.
EN
The comprehensive identification of the company is the primary tool for building its brand image. In general, these are the symbols and behaviours used in the company in order to achieve a clear identification of the market, as well as to distinguish it. Almost all international organizations have their logo or company colours. This article describes in detail the elements used for building a comprehensive identification in order to gain a competitive advantage on the market. It shows that the operation of the company on the market consists of many factors in both the micro and macro environment.
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Zarządzania – Polish Open University
References
  • Altkorn J., Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.Butkiewicz A., Wizerunek marki regionalnej i lokalnej na wybranych przykładach, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, Katedra Badań Marketingowych, Wrocław 2006.Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.Moingeon B., Ramanantsoa B., Understanding Corporate Identity: the French school of thought.Myers L., 3 Off the Tee: Targeting Success. Develop the right business attitude to be successful in the work place, ii Leda Publishing Corporation, Canada 2011.Nikodemska - Wołowik A, Górski T.P., Wołowik M., Nie tylko logotyp, Oficyna Wydawnicza ‘Branta’, Gdańsk 2004.Penc J., Rynkowy wizerunek firmy, Marketing Serwis, 1998, nr. 4.Senge P. M., The Fifth Discipline, The Art & Practice of The Learning Organization, Published by Doubleday, USA 1990.Temporal P., Advanced Brand Management – From Vision to Valuation, John Wiley & Sons Pte Ltd, Singapore 2002.Tkaczyk J., Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. Przykład sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego, [w:] Czubała A., Wiktor J.W. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług, WSPIM, Chrzanów 2002.Van Riel C.B.M., Principles of Corporate Communication, Academic Service, England 2002.Zboralski M., Nazwy firm i produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab729cc0-fa10-4d78-bc64-421c169d5c8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.