PL EN


2017 | 1 | 244-280
Article title

Pedagogika ogólna według Dietricha Bennera (pararecenzja)

Content
Title variants
EN
General Pedagogy by Dietrich Benner (para-reviewed)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy wyznaczono cztery zadania do realizacji. Po pierwsze, przybliżenie sensu istnienia oraz celów i zadań pedagogiki ogólnej, opracowanych przez D. Bennera w książce: Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym (Allgemeine Pädagogik: eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns). Po drugie, oparte na poglądach D. Bennera na temat pedagogicznej praxis, opracowanie procesualnej struktury pedagogiki ogólnej i położenie w niej nacisku na prakseologię i nieafimacyjność. Po trzecie, odniesienie się poprzez poglądy D. Bennera, do pedagogiki ogólnej w opracowaniu polskich pedagogów. I po czwarte, podanie kilku autorskich propozycji dotyczących pedagogiki ogólnej.
Year
Issue
1
Pages
244-280
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Arendt H. (2004). Myślenie, tłum. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa: Czytelnik.
 • Arystoteles (1996). Metafizyka, t. 1, tłum. T. Żeleźnik. Warszawa: KUL.
 • Benner D. (2015). Pedagogika ogólna: Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systemowym i historyczno-problemowym, tłum. D. Stępkowski. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Baert P., Carreira da Silva F. (2013). Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, tłum. S. Burdziej. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 • Burawoy M. (2009). O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004. W: A. Manterys, J. Mucha (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej, tłum. A. Dziuban. Kraków: Wydawnictwo NOMOS.
 • Burke P. (2016). Społeczna historia wiedzy, tłum. A. Kunicka. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Bourdieu P. (2009). Rozum praktyczny. O teorii działania, tłum. J. Stryjczyk. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Critchley S. (2006). Nieustające żądanie. Etyka polityczna, tłum. R. Dobrowolski, M. Gusin. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSzWE TWP.
 • Dembiński M. (2013). Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Dembiński M. (2015). Ramy pedagogiki. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Descombes V. (2013). Rozterki Tożsamości, tłum. M. Krzykowski. Warszawa: Wydawnictwo Kurhaus.
 • Folkierska A. (2011). Pedagogika ogólna a filozofia wychowania. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Foucault M. (1977). Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek. Warszawa: PIW.
 • Foucault M. (2002). Porządek dyskursu, tłum. M. Kozłowski. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria.
 • Gadamer H.-G. (2008). Wychowanie jest wychowaniem siebie. W: H.-G. Gadamer, Teoria, etyka, edukacja, eseje wybrane, tłum. P. Sosnowska. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gnitecki J. (2006). Struktura teorii pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
 • Heidegger M. (1994). Bycie i czas, tłum. B. Baran. Warszawa: PWN.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2015). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej: (w poszukiwaniu logiki zmian). Warszawa: PWN.
 • Herbart J.F. (2007). Pedagogika ogólna wywiedziona z celów wychowania, tłum. T. Stera. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Husserl E. (1999). Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. S. Walczewska. Toruń: Wydawnictwo Rolewski.
 • Kant I. (1999). O pedagogice, tłum. D. Sztobryn. Łódź: Dajas, 1999.
 • Kant I. (2004). Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein. Warszawa: Wydawnictwo De Agostini:Aletheia.
 • Kwaśnica R. (2007). Dwie racjonalności. Od filozofii sensu do pedagogiki ogólnej. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.
 • Luhmann N. (2007). Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, tłum. M. Kaczmarczyk. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 • Milerski B., Śliwerski B. (red.) (2000). Leksykon, Pedagogika. Warszawa: PWN.
 • Platon (1958). Państwo z dodaniem siedmiu ksiąg Praw, tłum. W. Witwicki. Warszawa: PWN.
 • Platon (1999). Menon. W: tenże, Dialogi, t. 1, tłum. W. Witwicki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Popper K.R. (2002). Logika odkrycia naukowego, tłum. U. Niklas. Warszawa: PWN.
 • Runia E. (2010). Obecność. W: E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, tłum. P. Stachura. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Ryka A. (2012). W poszukiwaniu pedagogicznego arché. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 • Schulz R. (2003). Wykłady z pedagogiki ogólnej, Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, t. 1. Toruń: WN UMK.
 • Schulz R. (2009). Wykłady z pedagogiki ogólnej, Logos edukacji, t. 3. Toruń: WN UMK.
 • Schulz R. (2015). Szkice z pedagogiki ogólnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Skinner Q. (2016). Prawda, przekonanie i interpretacja. W: J. Grygieńć (red.), Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, tłum. F. Biały, J. Grygieńć. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Sosnowska P. (2009). Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Sosnowska P. (2015). Arendt i Heidegger: pedagogiczna obietnica filozofii. Kraków: Universitas.
 • Spiegiel G.M. (2010). Zadanie historyka. W: E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, tłum. P. Stachura. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Staniszkis J. (2012). Zawładnąć. Zarys procesualnej teorii władz. Warszawa: SCHOLAR.
 • Stępkowski D. (2010). Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego.
 • Stępkowski D. (2011). Poza alternatywą: adaptacja – emancypacja. W kierunku nieafirmacyjnej pedagogiki ogólnej. W: T. Hejnicka-Bezwińska (red.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Śliwerski B. (2004). Istota i przedmiot badań teorii wychowania. W: Z. Kwieciński i B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: PWN.
 • Śliwerski B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, wyd. 2 popr. Kraków: Impuls.
 • Śliwerski B. (2015). Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej. Kraków: Impuls.
 • Vico G. (1966). Nauka nowa, tłum. J. Jakubowicz. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab75c33f-9ae0-41d6-9f2e-65699c72824e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.