PL EN


2018 | 7(1) | 145-159
Article title

PASSENGER CARS TESTED AT THE MOTOR TRANSPORT INSTITUTE IN THE 1950s OF THE 20th CENTURY – THE PROTOTYPE OF THE FSO SYRENA

Content
Title variants
PL
SAMOCHODY OSOBOWE BADANE W INSTYTUCIE TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO W LATACH 50. XX W. - PROTOTYP FSO SYRENA
RU
ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ИНСТИТУТЕ ОСЕННЕГО ТРАНСПОРТА В 50-Е ГОДЫ XX B. - ПРОТОТИП FSO SYRENA
Languages of publication
EN PL RU
Abstracts
EN
The article presents and characterizes the results of road tests that the prototype of the FSO Syrena passenger car underwent at the Motor Transport Institute (ITS) in Warsaw in 1955. The final report from the tests carried out at MTI, kept in the archives, was subject to a detailed analysis and the conclusions have been presented in this article. The road tests carried out at MTI in 1955 served the FSO engineers in designing the series-production version of the Syrena car, whose production started in 1957. The FSO Syrena, over almost 30 years, was the first popular car for hundreds of thousands of Polish families, and today it has become a legendary vehicle, synonymous with the motoring of the PPR's day.
PL
W artykule zaprezentowano i scharakteryzowano wyniki badań drogowych, które przeszedł w 1955 roku w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) w Warszawie, prototyp samo-chodu osobowego marki FSO Syrena. Przechowywane w archiwum sprawozdanie końcowe z przeprowadzonych w ITS badań poddano szczegółowej analizie, a wnioski zaprezento-wano w artykule. Badania drogowe przeprowadzone w ITS 1955 r. posłużyły inżynierom z FSO przy projektowaniu seryjnej wersji samochodu Syrena, którą rozpoczęto produkować w 1957 r. FSO Syrena, na przestrzeni niemal 30 lat, była pierwszym samochodem popular-nym dla setek tysięcy polskich rodzin, a dziś stała się pojazdem legendarnym, synonimem motoryzacji doby PRL.
RU
В статье представлены и характеризуются результаты дорожных испытаний, прошедших в Институте автомобильного транс-порта (ITS) в Варшаве, прототипе пассажирского автомобиля FSO Syrena в 1955 году. Был подробно проанализирован окончательный отчет исследований, проведенных в ИТС, хранящихся в архивах, и выводы были представлены в статье. Дорожные испытания, проведенные в ITS 1955, служили инженерам FSO при разработке серийной версии автомобиля Syrena, который был запущен в 1958 году. FSO Syrena, почти 30 лет назад, был первым автомобилем, популярным для сотен тысяч польских семей, и сегодня он стал транспортным средством легендарный, синонимичный с автомобилем в день Польской Народной Республики.
Year
Volume
Pages
145-159
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
 • Motor Transport Institute
References
 • 1. Berkan J. (2007), Stefan Gajęcki, konstruktor silników GAD, Wyd. ZP Grupa, Warszawa 2007;
 • 2. Bukowski W. (2009), Samochody PRLu, Dom Wyd. Księży Młyn, Łódź 2009;
 • 3. Dehnel J.R. (1958), Syrena. Nowy model FSO Pierwszy seryjny całkowicie polski samochodów faktem!, „Motor” nr 38 (335), 21.9.1958, s. 8-9
 • 4. Dembiński J. (2004), Album samochodów FSO, Klub Pracowników i Przyjaciół FSO, Warszawa 2004;
 • 5. Górski M. (2009), Historia konstrukcji samochodów FSO 1951-2006, Oddział Warszawski SIMP Klub Pracowników i Przyjaciół FSO, Wyd. II, Warszawa 2009;
 • 6. Groniowski K. (1963), Z dziejów motoryzacji, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1963;
 • 7. http://leftlane.pl/wrz17/syrenka-miala-juz-byc-w-sprzedazy-byl-jezdzacy-prototyp-co-poszlo-nie-tak.html (4.09.2017)
 • 8. Krysiuk C., Kulesza A., Malawko P., Pawlak P., Sienkiewicz B., Szlassa P., Zakrzewski B., Zbyszyński M., (2012), Historia polskiej motoryzacji. Samo-chody osobowe i jednoślady, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012;
 • 9. Krysiuk C., Kulesza A., Malawko P., Pawlak P., Sienkiewicz B., Szlassa P., Zakrzewski B., Zbyszyński M., (2012), Samochody w PRL-u. Ikony polskiej mo-toryzacji, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2012;
 • 10. Krysiuk C., Zakrzewski B. (2010), Instytut Transportu Samochodowego w: Samochody w PRL-u, Wyd. Dragon, Bielsko-Biała 2010, s. 12-13;
 • 11. Mam Syrenę, „Motor” nr 39 (179), 25.9.1955, s. 14
 • 12. Migawki z rajdu doświadczalnego „Syren”, „Motor” nr 40 (180), 2.10.1955, s. 14
 • 13. Mórawski J.K. (2005), Syrena samochód PRL, Wyd. TRIO, Warszawa 2005;
 • 14. Piłatowicz J., Zakrzewski B. (2011), Aleksander Rummel, „Słownik Biogra-ficzny Techników Polskich”, T. 22, s. 135-139, Muzeum Techniki NOT, War-szawa 2011;
 • 15. Podbielski Z. (2009), Polski Fiat 125 p/FSO 125p, Wyd. ZP, Warszawa 2009;
 • 16. Podbielski Z. (2013), Samochody osobowe krajów socjalistycznych, WKiŁ, Warszawa 2013;
 • 17. Rostocki A. M. (1981), Historia starych samochodów, WKiŁ, Warszawa 1981;
 • 18. Rummel A., Cichowski A. (1955), Sprawozdanie nr 36/ES/55/I z badania pro-totypu samochodu Syrena zakończone raidem doświadczalnym w dn. 31.08.55r., Praca arch. nr 293, ITS, Warszawa 1955;
 • 19. Rummel A., Cichowski A. (1955), Sprawozdanie nr 36/ES/55/III z badania pro-totypu samochodu Syrena, Praca arch. nr 397, ITS, Warszawa 1956;
 • 20. Rummel A., Polskie konstrukcje i licencje motoryzacyjne w latach 1922-1980, WKiŁ, Warszawa 1985;
 • 21. Rychter W. (1987), Dzieje samochodu, WKiŁ, Warszawa 1987;
 • 22. Syrena zdaje egzamin, „Motor” nr 38 (178), 18.9.1955, s. 8-9
 • 23. Syrena, „Motor” nr 37 (177), 11.9.1955, s. 11
 • 24. Szczerbicki T. (2010), Samochody w PRL, rzecz o motoryzacji nie tylko…, Wyd. Vesper, Warszawa 2010;
 • 25. Szczerbicki T. (2016), Samochody w PRL, rzecz o motoryzacji nie tylko… Sy-rena, Czerwonak 2016
 • 26. Szelichowski S. (2012), Motoryzacja w Polsce, Carta Blanca, Warszawa 2012;
 • 27. Wiechczyński K., Zakrzewski B. (2017), Samochody, Wydawnictwo SBM Sp. z o.o., Warszawa 2017;
 • 28. Zakrzewski A. (2009), Auto-Moto PRL, DEMART SA, Warszawa 2009;
 • 29. Zakrzewski B. (2012), Samochody osobowe badane w ITS latach 50. XX w., „Technika Transportu Szynowego” nr 9/2012, s. 809-835;
 • 30. Zakrzewski B. (2017), 65 lat Instytutu Transportu Samochodowego, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2017;
 • 31. Zakrzewski B.(2010), Pierwszy powojenny polski prototyp samochodu – GAD 500, „Biuletyn Informacyjny ITS”, nr 5/2010, s. 21-36;
 • 32. Zakrzewski B.(2012), Lux Sport, „Biuletyn Informacyjny ITS”, Nr 3/2012, s. 16-22;
 • 33. Zakrzewski B., Pawlak P. (2014), Rodzina prototypów polskiego samochodu „Pionier”, „Logistyka” nr 3/2014, Instytut Logistyki i Magazynowania w Po-znaniu, s. 6958-6964;
 • 34. Zieliński A. (1985), Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960, WKiŁ, Warszawa 1985;
 • 35. Zieliński A. (2008), Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965, WKiŁ, Warszawa 2008;
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-2146
EISSN
2451-1064
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab77597b-ddb4-45f4-832a-900515df29d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.