PL EN


2011 | 1(7) | 183-190
Article title

Zniewolony umysł – zmiana biegunów recepcji

Authors
Content
Title variants
EN
The Captive Mind – the Change in the Modes of Reception
Languages of publication
Abstracts
EN
This article presents the changes through history in the reception of The Captive Mind by Czesław Miłosz. The book was published in 1953, first of all for the foreign readers. There were editions in English, French, German, Italian, Spanish, Swedish. However, it mainly evoked emotions of Poles at home and on emigration. After the 1989, with the first legal mass edition, we observed a decrease of interest in Poland for the Miłosz’s text. It has become a classical work, it kept up didactic function. On the other hand, the world response argues, through universal interpretations and new translations in 21th century (a Belorussian, Russian, Turkish, Catalan, Serbian), that the Miłosz’s propositions are current and attractive outside Poland, in other geopolitical conditions.
Year
Issue
Pages
183-190
Physical description
Contributors
 • Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
References
 • Calaforra G., 2004, Pokusa i więzienie, „Gazeta Wyborcza”, 4–5.09.
 • Escarpit R., 1980, Literatura i społeczeństwo, tłum. Lalewicz J., w: Mencwel A., red., W kręgu socjologii literatury. Antologia, Warszawa.
 • Gombrowicz W., 1997, Dziennik 1953–1956, Kraków.
 • Gorczyńska R. (Czarnecka E.), 1992, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komenta-rze, Kraków.
 • Herling¬ Grudziński G., 1980, Dziennik pisany nocą. 1973–1979, Paryż.
 • Jaspers K., 1982, Préface, w: Miłosz C., La pensée captive. Essai sur les logocraties populaires, Paris.
 • Judt T., 2010, Zniewolone umysły dawniej i dziś, tłum. Witkowska K., „Gazeta Wyborcza”, 4–5.09.
 • Kosińska A., Błach J., Kasperek K., oprac., 2009, Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych, Kraków–Warszawa.
 • Miłosz C., 1987, Zaczynając od moich ulic, Warszawa.
 • Niemczyńska M.I., 2009a, „Zniewolony umysł” i zniewolenie poezją, „Gazeta Wyborcza”, 27.10.
 • Niemczyńska M.I., 2009b, Co nam dziś mówi „Zniewolony umysł”? Teheranowi trzeba Miłosza, „Gazeta Wyborcza”, 7–8. 11.
 • Pawelec D., 1988, Zniewolony umysł jako parabola, „Res Publica”, nr 5.
 • Pawelec D., 1998, „Zniewolony umysł” Czesława Miłosza – fakt polityczny czy literacki, w: Pawelec D., Debiuty i powroty, Katowice 1998.
 • Strzelecki J., 1988a, Rekonstrukcja „sensu”, „Res Publica”, nr 10.
 • Strzelecki J., 1988b, Sprawy nadwiślańskiego umysłu. „W człowieku nie ma nic?”, „Res Publica”, nr 1.
 • Trznadel J., 1996, Hańba domowa, Warszawa.
 • Walicki A., 1993, Zniewolony umysł po latach, Warszawa.
 • Ziomek J., 1988, Beta kontra Mi, „Res Publica”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab7beef1-3b31-4fe6-a475-d1e7136df171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.