PL EN


2017 | 490 | 47-54
Article title

Edukacja społeczna a przestępczość w miastach

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jednym z głównych narzędzi zapobiegania przestępczości w miastach staje się w ostatnich latach edukacja. Nabiera ona coraz większego znaczenia, ponieważ zaczyna obejmować możliwie szerokie kręgi społeczeństwa, uwzględniać różne zagrożenia, a przede wszystkim mieć charakter stały i powszechny. Bezsprzecznie każda inicjatywa na rzecz edukacyjności bezpieczeństwa staje się w takich warunkach swego rodzaju elementem międzyinstytucjonalnej innowacyjności głównie wśród podmiotów sektora publicznego. Do takich podmiotów należy m.in. policja, która we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych musi przejąć na siebie rolę lidera w kwestii zarówno zwalczania wszelkiego rodzaju zagrożeń, jak i zapobiegania im. Podmiot ten staje zatem przed niełatwymi zadaniami, których poziom realizacji musi odpowiadać stopniowi zagrożenia w różnego rodzaju przekrojach, począwszy od lokalnego, a skończywszy na krajowym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab7da596-9967-402a-a1a2-518c30a79bff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.