PL EN


2016 | 24 | 2(92) | 7-36
Article title

KU SPOŁECZEŃSTWU RÓWNYCH SZANS? POLITYKI SPOŁECZNE WE WSPÓŁCZESNYM PERU I BRAZYLII

Content
Title variants
EN
Towards a Society of Equal Opportunities? Social Policies in Contemporary Peru and Brazil
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W ostatniej dekadzie Ameryka Łacińska dokonała olbrzymiego rozwoju gospodarczego i pomimo kryzysu globalnego utrzymuje statystyki wzrostu na zadowalającym poziomie, a jego efekty są wykorzystywane do przeprowadzenia reform gospodarczych. Wzrost ten przełożył się na poprawę sytuacji regionu jako całości, ale także przyczynił się, po raz pierwszy w niedawnej historii gospodarczej regionu, do zmiany sytuacji najuboższej części społeczeństwa i zmniejszenia nierówności społecznych. W niniejszym artykule autorzy zastanawiają się, na ile skuteczną politykę społeczną prowadzą dwaj regionalni prymusi – Brazylia oraz Peru. Głównym celem artykułu jest syntetyczna analiza ewolucji polityk społecznych obu państw w ostatnich latach w zakresie pomocy społecznej, ingerencji na rynku pracy, służby zdrowia, szkolnictwa i mieszkalnictwa. Artykuł odpowiada także na pytanie, czy redystrybucja i zaangażowanie państwa mają realny wpływ na trwałe zmniejszanie nierówności między obywatelami w dostępie do podstawowej infrastruktury społecznej i na poprawę jakości życia.
EN
In the last decade, Latin America has experienced an enormous economic development, despite the global crisis, and it has maintained statistics of growth at a satisfactory level, while its effects are being used to carry out economic reforms. This growth has translated into an improvement of the situation of the region as a whole, but also contributed for the first time in recent economic history of the region, to the change of the situation of the poorest sections of the population and reduction of inequalities. In this article the authors wonder how effective social policies of two regional top countries in the field – Brazil and Peru are lead. The main aim of this article is a synthetic analysis of the evolution of the social policies of the two countries in recent years in terms of social assistance, intervention in the labor market, healthcare, education and housing. Article searches for an answer to the question of whether the redistribution and state involvement have a real impact on the sustainable reduction of inequalities between citizens in access to basic social infrastructure and improvement of the quality of life.
Year
Volume
24
Issue
Pages
7-36
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Camargo J.M. (1993), Os miseráveis. Folha de S. Paulo, São Paulo: UESP.
 • CEPAL (2013), Panorama Social de América Latina 2013, Santiago de Chile: CEPAL.
 • Chacaltana J. (2003), Impacto del programa „A Trabajar Urbano”. Ganancias de ingreso y utilidadde obras, Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y Participación.
 • Chiroque S. (2006), „Perú 2001-2006: cuando la educación todavía es esperanza”, w: Democracia inconclusa: transición y crecimiento. Serie: Perú Hoy, No. 9.
 • Cotler J. (2011), Las desigualdades en el Perú, Lima: IEP.
 • Draibe S. (2002), National Social Policies System in Brazil: Construction and Reform, NEPP/UNICAMP Caderno 53, Campinas.
 • Du Bois F., Chavez J., Cusato A. (2004), Programas sociales, salud y educación en el Perú: un balance de las políticas sociales, Lima: IPE.
 • Esping-Andersen G. et al. (2009), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge: John Wiley & Sons.
 • Fausto B. (2006), A Concise History of Brazil, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ferreira F. H. G., Camargo J. M. (2000), The Poverty Reduction Strategy of the Government of Brazil: a Rapid Appraised, PUC Discussion Paper No 417, Rio de Janeiro: PUC.
 • Ferreira F. et al. (2013), La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, Washington: Banco Mundial.
 • Figueroa A. (2010), „Crecimiento versus calidad de vida”, w: G. Alarco (ed.), Rutas hacia un Perú mejor. Qué hacer y cómo lograrlo, Lima: CENTRUM.
 • Garrido-Lecca H. (2010), Inversión en agua y saneamiento como respuesta a la exlusión en el Perú: gestación, puesta en marcha y lecciones del Programa Agua para Todos (PAPT), antiago de Chile: CEPAL.
 • Gocłowska-Bolek J. (2013), Ameryka Łacińska – tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, „Studia ekonomiczne” Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, nr 2 (LXXVII), ss. 267-286.
 • Jaccoud L., Hadjab P., Chaibub R. (2010), The Consolidation of Social Assistance in Brazil and its Challenges, 1988-2008, Working Paper No. 76, International Policy Centre for Inclusive Growth, (IPC), Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
 • Krzywicka K. (2009), Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. Studia i szkice, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kurowski K. (2013), Samoorganizacja w wielkomiejskim slumsie. Przykład Limy, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Latinobarómetro (2013), Informe 2013, Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro.
 • Lavinas L. et al. (1998), Programas de Garantia de Renda Minima: Perspectivas Brasileiras, Discussion Paper No 596, Rio de Janeiro: IPEA.
 • Lavinas L. et al. (2001), The Appeal of Minimum Income Programs in Latin America, Geneve: ILO.
 • Marshall T.H. (1950), Citizenship and Social Class, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mattei L. (2012), „Brazilian Development at the Beginning of the 21st Century – Economic Growth, Income Distribution, and Environmental Destruction”, w: Inside a Champion, Berlin: Heinrich Böll Foundation
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab7e7fdd-aff2-4f3c-bdc7-58bf53abdf7a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.