PL EN


2013 | 21 | 3-4(81-82) | 30-76
Article title

RECEPCJA TWÓRCZOŚCI AUGUSTO ROA BASTOSA W KONTEKŚCIE POLSKIEGO BOOMU (NAWIĄZANIA I INTERPRETACJE)

Content
Title variants
EN
Reception of Augusto Roa Bastos’ Works in the Context of Polish Boom (References and Interpretations)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze głosy krytyki hiszpańskojęzycznej i polskiej dotyczące najważniejszych bloków tematycznych w interpretacji dzieła Augusto Roa Bastosa i przedstawia polską recepcję dzieła tego paragwajskiego pisarza. Zestawia się w tekście opinie dotyczące tylko trzech książek przetłumaczonych na język polski: dwóch powieści Syn człowieczy i Ja, Najwyższy oraz zbioru Kurupí i inne opowiadania. Inną kwestią jest umieszczenie twórczości Augusto Roa Bastosa w kontekście boomu oraz „nowej powieści latynoamerykańskiej”. Ważnymi tematami są przede wszystkim kwestia dwujęzyczności i dwukulturowości w pisarstwie Roa Bastosa. Pisarstwo Roa Bastosa stanowi świadectwo o kulturze i domaga się także sprawiedliwości społecznej, wpisując się w tak zwany „społeczny realizm magiczny”. To szkic o Roa Bastosie jako nieco zapomnianym klasyku literatury latynoamerykańskiej XX wieku, z uwzględnieniem zwłaszcza najnowszych badań i opracowań na gruncie polskim.
EN
This article presents the most important Hispanic and Polish voices of criticism concerning the most important thematic blocks in the interpretation of works by Augusto Roa Bastos and presents the Polish reception of the works by this Paraguayan author. Summarized in the text are opinions concerning only the three books translated into Polish: two novels Son of Man, and I, the Supreme, and the collection Kurupí and other tales. Another issue is to place the works of Augusto Roa Bastos and in the context of boom as well as „new Latin-American novel”. Important topics are first and foremost a matter of bilingualism and biculturalism in the writings of Roa Bastos. The writings of Roa Bastos are a testimony about the culture and also a demand for social justice, by typing in the so-called “social magic realism”. This is a sketch about Roa Bastos as a somewhat forgotten twentieth century Latin American literature classic.
Year
Volume
21
Issue
Pages
30-76
Physical description
Dates
printed
2013
Contributors
  • Ostravska Univerzita
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab845464-d202-496a-8866-e13b27d75834
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.