Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 270-279

Article title

Nowe tendencje w badaniu kompetencji mendżerskich – studia literaturowe

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ze względu na rosnące znaczenie kompetencji dla funkcjonowania współczesnych organizacji istnieje zapotrzebowanie na nowe narzędzia umożliwiające menedżerom efektywniejsze zarządzanie tym rodzajem zasobów. W opracowaniu przedstawiono zarys koncepcji agregatowej oceny kompetencji menedżerskich. Kompetencje podlegają ocenie przy zastosowaniu większej liczby kryteriów oceny. Taki sposób uzasadnia się tym, że ocena wielokryterialna jest pełniejsza i daje bardziej kompletny obraz stanu faktycznego posiadanych kompetencji . Wyniki agregatowej oceny kompetencji kadry menedżerskiej w skali jednostkowej powinny być wykorzystane do ustalenia wysokości wynagrodzeń zasadniczych dla poszczególnych menedżerów. Natomiast w skali całego przedsiębiorstwa powinny stanowić informację, która zostanie wykorzystana w kształtowaniu systemu premiowania kadry menedżerskiej, pobudzającego jej efektywność i zaangażowanie.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ab87c551-fffc-4a42-b03f-f81cc2cd6c8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.