PL EN


2013 | 6 | 208-230
Article title

Finansowy wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie kryzysu strefy euroatlantyckiej

Content
Title variants
EN
Financial Dimension of Poland’s Economic Security During the Economic Crisis in Euro-Atlantic Zone
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
W artykule przedstawiono analizę finansowego wymiaru bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w dobie światowego kryzysu, czyli od jego wybuchu w 2008 roku do dnia dzisiejszego. Wskazano na uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, między innymi na członkostwo w Unii Europejskiej. Przedstawiono negatywny wpływ dużej zmienności kursu walutowego na bezpieczeństwo. Uznano, iż czynnik ten ma i będzie miał istotny wpływ na sytuację w Polsce z powodu dużej ilości kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, a udzielonych przez banki. Konkluzją analizy jest stwierdzenie, iż Polsce udało się zachować finansowy wymiar bezpieczeństwa zarówno bezpośrednio po kryzysie 2008 roku, jak i dzisiaj.
EN
The paper gives an analysis of the financial dimension of Poland’s economic security during the economic crisis in Euro-Atlantic zone. Membership in the European Union and the high exchange rate volatility are crucial determinants of Poland’s economic security. It is considered that this factor plays and will play a significant impact on the situation in Poland due to the large amount of mortgages denominated in foreign currencies and granted by the banks. Conclusion of the analysis is that Poland has managed to maintain security after the financial crisis in 2008 and today.
Year
Issue
6
Pages
208-230
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski Instytut Stosunków Międzynarodowych ul. Żurawia 4, 00-927 Warszawa
References
 • Bukowski M.(red.), Raport 2050.pl Podróż do niskoemisyjnej przyszłości, Warszawa 2013.
 • Global Economic Prospects 2010, Summer 2010.
 • Global Financial Stability Report. Restoring Confidence and Progressing on Reforms, October 2012.
 • IMF World Economic Outlook Database, October 2012, 20.04.2013.
 • International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2013.
 • Księżopolski K. M., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Księżopolski K.M., Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw. Metody i środki przeciwdziałania, Warszawa 2004.
 • Księżpolski K.M., Pronińska K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w ujęciu politologicznym. Wybrane zagadnienia., Warszawa 2012.
 • Ministerstwo Gospodarki, Polska 2012, Raport o stanie handlu zagranicznego, Warszawa 2012.
 • NBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Grudzień 2012.
 • NIK , Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań związanych z zapewnieniem stabilności sektora bankowego, 2010.
 • PAP, Włoski rząd zachęca do kupowania aut, 06.02.2009.
 • Rzeczpospolita, Pomogli bankom, czas na producentów aut, 17.11.2008.
 • Sutton A., Lannoo K. Napoli C., Bank State Aid in the Financial Crisis Fragmentation or Level Playing Field?A CepsTask Force Report, October 2010.
 • TOK FM, Kuźniar R., Albo wchodzimy do strefy euro do 2016 roku, albo będziemy w II lidze, 18.10.2012.
 • http://nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan_03_2012.pdf, 29.04.2013. www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls, 29.04.2013.
 • http://www.hotmoney.pl/O-tyle-w-ciagu-roku-spadly-ceny-mieszkan-a29004, 29.04.2013.
 • http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/files/rpp_2012_02_08.pdf,29.04.2013.
 • http:/www.hm-treasury.gov.uk/press_100_08.html,22.04.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab882a74-6693-408f-a263-789a76f12b89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.