PL EN


2017 | 44 | 10(523) | 1–7
Article title

INNOWACJE W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ STARSZYCH BEZROBOTNYCH

Selected contents from this journal
Title variants
EN
INNOVATIVE MEASURES FOR ACTIVATION OF OLDER UNEMPLOYED
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents non-standard and innovative measures for activation of older unemployed in various European Union countries, and in Poland. The main emphasis was on showing differences between individualised and standardised procedures according to ‘target group’ used to fight unemployment. The study concludes that in case of reintegration of unemployed older workers allocation of active labour market measures should follow a customised, individualised approach. On the basis of different countries’ experiences, several recommendations for Polish labour market policy have been formulated, which implemented should contribute to improving quality of public employment service for unemployed 50+ and to ensure higher and lasting employment outcomes of active labour market programs targeted to older jobseekers
PL
W artykule zaprezentowano innowacyjne i niestandardowe instrumenty, jakie wykorzystują publiczne służby zatrudnienia do aktywizacji społeczno-zawodowej starszych bezrobotnych w różnych krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Szczególny nacisk położono na nakreślenie specyfiki indywidualnego podejścia oraz wykazanie słuszności stosowania tej koncepcji w procesie przywracania do sfery zatrudnienia osób, które doznają bezrobocia w starszym wieku. Na podstawie doświadczeń opisywanych krajów podjęto również próbę sformułowania rekomendacji dla polityki rynku pracy w Polsce, których wdrożenie przyczyniłoby się do poprawy jakości obsługi klientów w wieku 50+ oraz do uzyskania wyższych i trwalszych efektów działań podejmowanych przez służby zatrudnienia wobec tej grupy bezrobotnych.
Year
Volume
44
Issue
Pages
1–7
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Dobre praktyki z konferencji regionalnych pt. Jak wspierać skutecznie? Dobre praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ (2015), MPiPS, Warszawa, http://www.analizy.mpips.gov.pl/images/stories/publ_i_raporty/50plus/dobre_praktyki_50+_konferencje-2015.pdf [dostęp 26.07.2017].
 • Europe 2020. Integrated guidelines for the economic and employment policies of the Member States (2010), European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu/europe2020/services/europe-2020-step-by-step/index_pl.htm#1 [dostęp 26.07.2017].
 • European Commis­sion (2011), The role of public employment services in extending working lives, The European Commission Mutual Programme for Public Employment Services, European Commission, Brussels, Author B.J. Hake, http://ec.europa.eu [dostęp 26.07.2017].
 • European Commission (2012a), PES and older workers. Toolkit for Public Employment Services, The European Commission Mutual Programme for Public Employment Services, Brussels, Author A. Scharle, http://www.budapestinstitute.eu/uploads/P2P_older_workers_toolkit_20120809.pdf [dostęp 26.07.2017].
 • European Commission (2012b), Peer review: PES and older work­ers. Comparative paper, The European Commission Mutual Programme for Public Employment Services, Brussels, Author M. Knuth, http://ec.europa.eu [dostęp 26.07.2017].
 • Hofacker D. (2015), In line or at odds with active labour market policies? Individual retirement preferences in a changing pension landscape, „Ageing and Society”, V d. 35(7).
 • Kryńska E. (2015), Srebrny rynek pracy, czyli o sposobach podtrzymywania i przywracania aktywności zawodowej starzejących się zasobów pracy, „Polityka Społeczna”, nr 7.
 • Kryńska E., Krzyszkowski J., red. (2013), Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce. Raport końcowy, Uniwersytet Łódzki, Łodź.
 • Lagerstrom J. (2011), How important are caseworkers – and why? New evidence from Swedish employment offices, IFAU Working Paper no.10.
 • Lindsay (2010), In a Lonely Place. Social networks, jobseekers and the experience of long-term unemployment, „Social Policy and Society”, Vol. 9, No. 1.
 • Model JOB­firmy. Opis produktu innowacyjnego w ramach projektu „JOB­firma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+” (2014), Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Szczecin.
 • OECD (2010), Recognizing Non-formal and Informal Learning, Paris.
 • Peer Review: PES and older workers, (2012), Bundesagentur fur Arbeit: Host Country PES Issues Paper, Nurnberg, Germany, http://ec.europa.eu [dostęp 26.07.2017].
 • Schmid (2010), Non-standard Employment and Labour Market Participants. A Comparative View of the Recent Development in Europe, IZA Discussion Paper no. 5087
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab8c3ed8-8daa-493d-a5d9-dbd67856ae03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.