PL EN


2014 | 8 | 2 | 71-86
Article title

Kerygmat i mistagogia w zbawczym spotkaniu współczesnego człowieka z Bogiem

Authors
Content
Title variants
EN
Kerygma and mystagogy in the salvific encounter of modern man wit God
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Człowiek jest drogą Kościoła. Jakich więc sposobów powinien szukać dzisiaj Kościół, aby dotrzeć do człowieka, by ten nie bał się spotkać Chrystusa, poznać prawdę o Nim i przyjąć Go do swojego życia? To jedna z głównych idei adhortacji Evangelii gaudium papieża Franciszka. Papież wskazuje na dwie podstawowe, nierozerwalnie złączone zagadnienia: kerygmat i mistagogię. Dynamizm kerygmy winien kształtować celebrację misteriów wiary, aby dokonywał się proces zmiany życia w kierunku chrystoformizacji, czyli kształtowania postaw na wzór Jezusa Chrystusa.
EN
Man is the way of the Church. So what ways should the Church seek today in order to reach man who will not be afraid to encounter Christ, to attain the truth about Him and to accept Him into his life? It is one of main ideas of Pope Francis’ exhortation Evangelii Gaudium. The Pope points to two fundamental and inextricably linked issues: kerygma and mystagogy. The dynamism of kerygma ought to shape the celebration of the mysteries of faith and thus the process of the transformation of life will lead to a formation in Christlikeness, which means shaping the attitudes in imitation of Christ.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
71-86
Physical description
Contributors
author
References
  • Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudium”Sobór Watykańskik II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (2002)S. De Fiores, Mariologia w wymiarze estetycznym, „Salvatoris Mater” 2009, nr 2, s. 161-192J. Lekan, Maryja ikoną Chrystusa – „Nowego Człowieka”. Via pulchritudinis w mariologii, „Roczniki Teolo-giczne” 61 (2014), z. 2, s. 79-98
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab8da9a6-1575-49e9-b22a-6c03b704c397
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.