PL EN


2009 | 9 | 5-28
Article title

Kontakty Stanisława Staszica ze środowiskiem naukowym Krakowa w latach 1790–1826

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
9
Pages
5-28
Physical description
Dates
cover
2009
Contributors
 • Muzeum ZIemi Polskiej Akademii Nauk
References
 • K. Bartnicka, Z dyskusji nad projektem pomnika Mikołaja Kopernika. Dwa listy Jana Śniadeckiego do Stanisława Staszica, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1978, R. 23, s. 429-440.
 • W. Berbelecki, Poprawki i noty Staszica do „Epok natury” Bufona, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1963, R. 14, nr 1, s. 17–19.
 • Buffon, Epoki natury, przez X. Stasica wytłumaczone, Kraków 1803.
 • S. Czarniecki, Zarys historii geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1964.
 • R. Dutkowa, Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego, Wrocław 1965.
 • S. Girtler, Zdanie sprawy z czynności rocznych Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim połączonego […], „Rocznik Tow. Naukowego Krakowskiego […]”, T. 12, 1827, s. 20–22.
 • A. S. Kleczkowski, Studia na przeszłością Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków 2004.
 • Á. Lorberer, A magyar föld kutatásának lengyel úttörője Stanisłav Staszic, „Hidroló- gicai Tájékoztató” 1974, s. 5–9.
 • J. Majer, Pogląd historyczny na Towarzystwo Naukowe Krakowskie z czasu jego związku z Uniwersytetem Jagiellońskim, Kraków 1858.
 • Materiały do działalności pedagogicznej Stanisława Staszica, opr. T. Nowacki, Wrocław 1957
 • K. Mrozowska, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1795–1850, Kraków 1965.
 • S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, opr. S. Czarnowski, Kraków 1926.
 • S. Staszic, Dziennik podróży Stanisława Staszica 1789–1805, opr. Cz. Leśniewski, Kraków 1931.
 • S. Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, opr. T. Nowacki, Wrocław 1956.
 • S. Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne.
 • „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU”, t. 52 z 1951 r.
 • „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń PAU”, t. 53 z 1952 r.
 • J. Śniadecki, O Koperniku, opr. M. Chamcówna, Wrocław 1955.
 • J. Śniadecki, Żywot literacki Hugona Kołłątaja, Wilno 1814.
 • F. Wężyk, Mowa Franciszka Wężyka […], „Rocznik Ces. Król. Tow. Naukowego Krakowskiego” 1857, t. 24, s. 19.
 • F. Wężyk, Ostatnia mowa Franciszka Wężyka […], „Rocznik Ces. Król. Tow. Naukowego Krakowskiego” 1860, t. 27, s. 12.
 • Z. Wójcik, Stanisław Staszic i problem soli kamiennej w Polsce, „Zeszyty Staszicowskie” 1998 nr 1, s. 92.
 • Z. Wójcik, Stanisław Staszic – organizator nauki i gospodarki, Kraków 1999, s. 77.
 • Z. Wójcik, Z dziejów ofiarności na pomnik Kopernika w Warszawie, „Zeszyty Staszicowskie” 2002 nr 3, s. 269–274.
 • Z. Wójcik, Józef Morozewicz – uczony i współorganizator Akademii Górniczej w Krakowie, Kraków 2004, s. 117.
 • W. Żelechowski, Z Towarzystwa Geologicznego, „Czas", r. 78, nr 23 z 29 stycznia 1926 г., s. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab911af9-fd7a-4fd6-b481-7fec7f764e74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.