PL EN


2013 | 168 | 111-124
Article title

Wykorzystanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności opieki szpitalnej w Polsce

Content
Title variants
EN
Using Nonparametric Methods for the Measurement of the Effectiveness of the Hospital Care in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present the possibility of using multidimensional comparison analysis and DEA to evaluate the efficiency of the hospitals for with the payer is the National Health Fund (NHF). There were used Hellwig's taxonomical meter of development and DEA method letting to analyze the relative efficiency of the units surveyed. The obtained results allow to determine the relative efficiency of hospitals care in individual voivodships.
Year
Volume
168
Pages
111-124
Physical description
Contributors
References
 • Balicki A.: Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. UG, Gdańsk 2009.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K.: Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2000.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J.: Handbook on Data Envelopment Analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston 2004.
 • Guzik B.: Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej. UE, Poznań 2009.
 • Harrison J.P., Kirkpatrick N.: Evaluating the Efficiency of Inpatient Rehabilitation Facilities Under the Prospective Payment System. "Journal Health Care Finance" 2009, No. 36(1).
 • Harrison J.P., Sexton C.: The Improving Efficiency Frontier of Religious Not-for-Profit Hospitals. "Hospital Topics: Research and Perspectives on Healthcare" 2006, Winter, No. 84.
 • Hu J.L., Huang Y.F.: Technical Efficiencies in Large Hospitals: A Managerial Perspective. "International Journal of Management" 2004, December, Vol. 21, No. 4.
 • Jacobs R., Smith P.C., Street A.: Measuring Efficiency in Health Care. Analytic Techniques and Health Policy. Cambridge University Press, New York 2006.
 • Laskowska I., Lewandowska K.: Badanie efektywności ochrony zdrowia. "Wiadomości Statystyczne" 2009, nr 3.
 • Malina A.: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. AE, Kraków 2004.
 • Młodak A.: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa 2006.
 • Narodowy Rachunek Zdrowia za 2010 rok. GUS, Warszawa 2012.
 • Nayar P., Ozean Y.A.: Data Envelopment Analysis Comparison of Hospital Efficiency and Quality. "Journal of Medical Systems" 2008, No. 32.
 • Ochrona zdrowia na świecie. Red. K. Ryć, Z. Skrzypczak. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • O'Neilla L., Raunerb M., Heidenbergerb K., Krausc M.: A Cross-national Comparison and Taxonomy of DEA-based Hospital Efficiency Studies. "Socio-Economic Planning Sciences" 2008, No. 42.
 • Panek T.: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. SGH, Warszawa 2009.
 • Suchecki B.: Ekonometria przestrzenna. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. AE, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab9553af-5f59-4355-b27b-9b7f2575853b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.