PL EN


2014 | 4(30) | 211-225
Article title

Geopolitical Determinants of Macedonia as Part of the Balkan Instability. Outline of the Problem

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Geopolitics is a relatively new scientific discipline that studies the relationship between the geographical and historical factors influencing the formation and functioning of the states (centres of power). The aim of this paper is to present geopolitical and geostrategic determinants of Macedonia. The author examines the question: Does the territory of Macedonia have the character of destabilizing the political situation in the Balkans, by typing in the paradigm of Balkan instability? The author has relied on the analysis of the Balkan scientists, mostly Serbian and Greek. It is essential to mention: Andrej Mitrović, MiloljubSretenović, MilenkoTešić, Radovan Pavić, Slavoljub B. Šušić, Alexander Demajo and Greek balkanist – Dimitri Poulakos. The author depictsthe geopolitical significance of Macedonia throughout the ages, and geostrategic importance of Macedonia in order to conclude that contemporary Macedonia faces numerous problems of economic, ethnic, legal and international nature. However, it seems that the Albanian ethnic factor as well as bi‑ethnicity of Macedonia are the most unstable elements in the current geopolitical situation of this territory.
Contributors
 • Jan Dlugosz University in Czestochowa
References
 • Balcer A., Kaczmarski M., Stanisławski W., Kosowo – przed ostatecznym rozwiązaniem. Proces uregulowania statusu międzynarodowego – uwarunkowania polityczne i historyczne, perspektywy rozwoju sytuacji, Warszawa 2008 (Prace OSW).
 • Balkan krajem 80‑ih godina, Beograd 1987.
 • Balkan posle drugog svetskog rata, Beograd 1996 (Posebna Izdanja).
 • Bjelajac S.N., Wainhouse E.R., ‘The Balkans in European Military Strategy’, Military Review, Vol. 37, No. 7 (1957).
 • ‘Bułgaria ogłasza wobec Macedonii politykę “czerwonej linii”’, WP.pl, 7 September 2012, at <http://konflikty.wp.pl/kat,1020385,title,Bulgaria‑oglasza‑wobec‑Macedonii‑polityke‑czerwonej‑linii, wid,14907217,wiadomosc.html?ticaid=110b11>.
 • Cantori L.J., Spiegel S.L., The International Politics of Regions. A Comparative Approach, Englewood Cliffs 1970.
 • Cvijić J., Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Osnovi antropogeografije, Beograd 1966.
 • Dedijer V., Interesne sfere. Istorija interesnih sfera i tajne diplomatije uopšte, a posebno Jugoslavije u drugom svetskom ratu, Beograd 1980.
 • Demajo A., ‘Problemi odnosa među balkanskim zemljama i putevi njihovog prevazilaženja’ in Balkan krajem 80 godina, Beograd 1987.
 • Dybczyński A. (ed.), Geopolityka, Warszawa 2013.
 • Giza A., ‘Sytuacja polityczno‑gospodarcza na ziemiach macedońskich pod koniec XIX w.’ in idem (ed.), Rosja – Polska – Bałkany w XVIII‑XX w., Szczecin 1995.
 • Giza A. (ed.), Rosja – Polska – Bałkany w XVIII‑XX w., Szczecin 1995.
 • Godlewski T., Koseski A., Wojtaszczyk K.A. (eds.), Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 1989‑2002. Wybrane problemy, Bydgoszcz–Pułtusk 2003.
 • Gołembski F., Bałkany. Determinanty stabilności, Warszawa 1982 (Biblioteka Spraw Międzynarodowych, 79).
 • Jelavich Ch., Jelavich B. (eds.), The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan Life and Politics since the Eighteenth Century, Berkely 1963 (Russian and East European Studies).
 • Kobeszko Ł., ‘Czarnogóra i Macedonia uznały niepodległość Kosowa’, Portal Spraw Zagranicznych, 10 October 2008, at <http://www.psz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14002>.
 • Koseski A., ‘Główne problemy transformacji w Republice Macedonii. (1991‑2000)’ in T. Godlewski, A. Koseski, K.A. Wojtaszczyk (eds.), Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 1989‑2002. Wybrane problemy, Bydgoszcz– Pułtusk 2003.
 • Kostanick H.L., ‘The Geopolitics of the Balkans’ in Ch. Jelavich, B. Jelavich (eds.), The Balkans in Transition. Essays on the Development of Balkan Life and Politics since the Eighteenth Century, Berkely 1963 (Russian and East European Studies).
 • Lach Z., Skrzyp J., Geopolityka i geostrategia, Warszawa 2007.
 • Lacoste Y., Geopolityka Śródziemnomorza, trans. by R. Stryjewski, Warszawa 2010.
 • ‘Macedonia: starcia policji z albańskimi demonstrantami’, Gazeta.pl, 26 September 2007, at <http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4522516.html>.
 • Mitrany D., The Effect of the War in South Eastern Europe, New York 1973.
 • Mitrović A., Istorijska iskustva o opastnostima za opstanak, slobodu i nezavisan razvoj naroda i narodnosti SFRJ, Beograd 1980.
 • Mitrović L.R., Balkan – granica i most među narodima, Beograd 2000.
 • Pavić R., ‘Problemi Balkana i rubnih mora (teze)’ in Balkan krajem 80‑ih godina, Beograd 1987.
 • Poulakos D., ‘Permanent Factors in Balkan History’ in Balkan posle drugog svetskog rata, Beograd 1996, (Posebna Izdanja).
 • Reszczyński Ł., ‘Geopolityka Macedonii – przyczynek’, Geopolityka.pl, 13 April 2012, at <http://geopolityka.org/analizy/1414‑geopolityka‑macedonii‑przyczynek>.
 • Sivignon M., Les Balkans. Une géopolitique de la violence, Paris 2009 (Mappemonde).
 • Sretenović M., ‘Geopolitički položaj Zapadnog Balkana’, Vojno Delo, Vol. 62, No. 1 (2010).
 • Stańczyk J., ‘NATO w Kosowie: kontrowersje i implikacje’, Kwartalnik Bellona, No. 3 (2009).
 • Stawowy‑Kawka I., ‘Mniejszości narodowe w Republice Macedonii – współczesne problemy’ in eadem (ed.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia, polityka, kultura, nauka, Kraków 2005.
 • Stawowy‑Kawka I., Historia Macedonii, Wrocław 2000.
 • Stawowy‑Kawka I. (ed.), Miejsce Macedonii na Bałkanach. Historia, polityka, kultura, nauka, Kraków 2005.
 • Sykulski L., Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009.
 • Szpala M., ‘Macedonia: Kryzys idei państwa wieloetnicznego’, OSW, 14 March 2012, at <http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/best/2012‑03‑14/macedonia‑kryzys‑idei‑panstwa‑wieloetnicznego>.
 • Šušić S., Balkanski geopolitički košmar, Beograd 1995 (Redakcija izdavacke delatnosti “Vojna knjiga”, 1068).
 • Tešić M., ‘Geostrategijski položaj balkana (položaj Jugoslavije na Mediteranu)’ in Balkan krajem 80‑ih godina, Beograd 1987.
 • Topalović D., ‘Neki istorijski i savremeni aspekti geopolitičkog položaja Balkana’ in Balkan krajem 80 godina, Beograd 1987.
 • Trifković S., ‘Turkey as Regional Power: Neo‑ottomanism in Action’, Politeja, No. 2 (2011).
 • Weibel E., Histoire et géopolitique des Balkans de 1800 à nos jours, Paris 2002 (L’Orient Politique).
 • Wituch T., Tureckie przemiany. Dzieje Turcji 1878‑1923, Warszawa 1980.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ab9d6db0-735f-43ba-b41b-91bc765e3003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.