PL EN


2014 | 8 | 11-27
Article title

Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w 2013 roku na tle porównawczym z poprzednim sezonem „niewyborczym”

Content
Title variants
EN
The Presidentialisation of electoral behaviors in 2013. The comparative perspective with previous non election year
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In 2012 and 2013, in Poland, did not take place any national election. It was excellent perspective to lead comparison research. The subject of this article is presidentialization of electoral preferences. This process depends on situation, when style of parliamentary campaign has become similarly like presidential election and people focus on parties leaders competition. Usually presidentialisation increased without any changes of election rules. The Author focuses on two aspects: determinantes of decisions in potential parliamentary elections and opinion connected with organizing television debates during campaigns. In the article were compared preferences among electoral five main Polish parties. Results of the polls were compared with effects previous surveys (in 2012), which included two the same questions about presidentialisation. First question (about presidentialisation) apply to determinates of decision in potential parliamentary election. In every parties electoral more respondents choose ‘party option’ than ‘leader variant’. The most questioned, who show party leader, find among Law and Justice (PiS) electoral (26,2 per cent). It could be predicted, because JarosławKaczyński (PiS president) is main party symbol and predominant person inside the organization. As surprise can be treated preferences of Civil Platform (PO) electoral. Here value of this ratings reveal 18,3 per cent. In comparison to previous survey (in 2012) it signifies decline about 2,4 per cent. Donald Tusk (the prime minister and PO leader) is the most important component of this party and his attitude was main factor of the winning of two last parliamentary elections (2007 and 2011). Second question apply to organization television debates in every elections. Among electoral every parties find more followers than oppositionists this solution. However in comparison this results to previous polls we can conclude about decrease amount of supporter this postulate. In reality, debates became important element of campaign if politicians understand a role of this issues. But presently political parties and public opinion are not interested in this issue.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
References
 • CBOS (2013 (1), Komunikat z badań Preferencje partyjne w grudniu, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_171_13.PDF, (2.05.2014).
 • CBOS (2013), Komunikat z badań Zaufania do polityków po rekonstrukcji rządu, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_178_13.PDF, (2.05.2014).
 • Godlewski Tadeusz (2012), Identyfikacje ideologiczne społeczeństwa polskiego, „Preferencje polityczne” nr 3/2012.
 • Łódzki Bartłomiej (2010), Ustanawianie agendy mediów podczas kampanii wyborczych w 2005 roku, Wrocław: Wyd. UWr.
 • Marciniak Ewa (2013), Personalizacja zachowań wyborczych w Polsce w kontekście Modelu Zgodności Preferencji Politycznych, Warszawa: Wyd. Elipsa.
 • McAllister I., (2010), Personalizacja polityki, [w:] red. R.J. Dalton, H-D. Klingenann, Zachowania polityczne 2, Warszawa: PWN.
 • McCombs Maxwell (2008), Ustanawienie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków: Wyd. UJ.
 • Peszyński Wojciech (2013), Prezydencjalizacja zachowań elektoratu w roku niewyborczym 2012, „Political Preferences” nr 6/2013.
 • PKW (2013), Strona Państwowej Komisji Wyborczej, wyniki wyborów samorządowych w trakcie kadencji 2010–2014, http://pkw.gov.pl/wizualizacja-wyborow-sk/wizualizacjawyborow-samorzadowych-2010-2014r.html,(2.05.2014).
 • Raport SP (2013 (1), Raport prasowy Scena Polityczna listopad 2013, http://psmm.pl/sites/default/files/raporty/pliki/scena_polityczna_-_raport_statystyczny_-_listopad_2013.pdf, (29.04.2014).
 • Raport SP (2013 (2), Raport prasowy Scena Polityczna grudzień 2013, http://psmm.pl/sites/default/files/raporty/pliki/scena_polityczna_-_raport_statystyczny_-_grudzien_2013.pdf,(29.04.2014)
 • Raport SP (2013), Raport prasowy Scena Polityczna październik 2013, http://psmm.pl/sites/default/files/raporty/pliki/scena_polityczna_-_raport_statystyczny_-_pazdziernik_2013.pdf, (29.04.2014)
 • Stobiński Maciej (2010), Silna struktura członkowska jako główny zasób partii politycznej na przykładzie Polskiego Stronnictwa Ludowego, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska – komunikacja polityczna – strategie, Kraków: Wyd. UJ, UP.
 • Tomczak Łukasz (2013), Wyborcy wobec sposobu wyboru i zakresu władzy liderów polskich partii politycznych, „Political Preferences” nr 6/2013.
 • Wiszniowski Robert (2005), Obraz współczesnych partii politycznych (typologie i klasyfikacje), [w:] A. Kasińska-Metryka, M. Skawińska (red.), Oblicza współczesnej polityki (aspekty teoretyczne), Kielce: Wyd. AŚ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aba3d2c0-7d45-4217-89e6-7701cbcd4055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.