PL EN


2014 | 13 | 153-159
Article title

Nowe dane do badań nad kujawskimi grodziskami z Mietlicy i Borkowa

Content
Title variants
EN
New Data for Research on the Cuiavian Strongholds from Mietlica and Borkowo
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper New Data for Research on the Cuiavian Strongholds from Mietlica and Borkowo concerns issues of archaeology and the protection of monuments. It briefly discusses the state of hitherto research and knowledge on the strongholds in Mietlica and Borkowo. Then there follows a thorough analysis of aerial photographs (made by Łukasz Oliwkowski) of both these defensive premises. e discussion is separately completed with data acquired in consequence of subsequent surveys of the strongholds in Mietlica and Borkowo, carried out in the years 2007–2014. In the case of the castrum in Mietlica, the aerial photos and field surveys allowed for the recording of traces of the area in front of the rampart, the moat and the gate. Furthermore, a putative course of the eastern rampart (now levelled) of this premise was identified. In the case of the stronghold in Borkowo, it was possible not only to record its shape (the premise is two thirds destroyed) but also to propose a daring supposition concerning the vicinity of this Early Medieval stronghold. Based on aerial photographs, it was possible to state that the stronghold was accompanied with a suburbium to the south-east. All these pieces of information seem to be relevant from the point of view of possible excavations at both sites in future. At the same time, this data should also be of significance from the point of view of the heritage protection service and the protection of the discussed strongholds.
Year
Volume
13
Pages
153-159
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Instytut Historii Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Danielewski M. 2009. Grody pogranicza kujawsko-wielkopolskiego od połowy X do końca XIII wieku, [w:] D. Karczewski (red.), Z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Zbiór studiów, t. II, Strzelno, s. 9-51.
 • Danielewski M., Pawlik M. 2007. Wczesnośredniowieczne grodziska kujawskie, część I, „Archeologia Żywa”, nr 39, s. 53-56.
 • Danielewski M., Pawlik M. 2008. Wczesnośredniowieczne grodziska powiatu inowrocławskiego oraz ich stan zachowania, „Ziemia Kujawska”, t. 21, s. 123-135.
 • Dygaszewicz E. 1990. Materiały do osadnictwa wczesnohistorycznego z obszaru województwa bydgoskiego, „Komunikaty Archeologiczne”, s. 81-97.
 • Dymaczewski A., Jernigan S. 1980. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Mietlicy gm. Kruszwica, woj. bydgoskie, „Sprawozdania PTPN”, t. 96, s. 14-16.
 • Dzieduszycka B. 1985. Demographic and economic transformations in the area surrounding the early medieval Kruszwica, „Archaeologia Polona”, t. 24, s. 73-103.
 • Dzieduszycka B. 1994. Z badań nad kształtowaniem się osadnictwa wczesnośredniowiecznego na przykładzie regionu nadgoplańskiego, regionu zachodnich Pałuk i regionu środkowego biegu Baryczy, „Slavia Antiqua”, t. 35, s. 69-99.
 • Dzieduszycki W. 2008. Kruszwica – piastowska domena nad Gopłem, [w:] M. Kobusiewicz (red.), Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia po średniowiecze, Poznań, s. 397-429.
 • Dzieduszycki W. 2012. Przemiany społeczno-organizacyjne wczesnośredniowiecznych Kujaw – możliwości interpretacyjne archeologii, [w:] M. Brzostowicz, M. Przybył, D.A. Sikorski (red.), Archaeologia versus historiam – historia versus archaeologiam czyli jak wspólnie poznawać średniowiecze, Poznań, s. 165-174.
 • Hensel W. 1950. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. III, Poznań.
 • Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z. 1972. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 4, Wrocław.
 • Informator Archeologiczny. Badania 1978, 1979, s. 180-181.
 • Karta ewidencji stanowiska nr 1 w Mietlicy. Delegatura WUOZ w Bydgoszczy .
 • Kara M., Krąpiec M. 2000. Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan badań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski, [w:] H. Samsonowicz (red.), Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Kraków, s. 303-327.
 • Klichowska M. 1988. Wyniki badań paleobotanicznych próbek ze stanowiska 1 i 3 z Mietlicy, woj. Bydgoszcz, z 1977 i 1979 r., „Sprawozdania Archeologiczne”, t. XL, s. 315-316.
 • Kowalenko W. 1938. Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej, Poznań.
 • Kurnatowska Z., Łosińska A. 1992. Stan i potrzeb nad wczesnym średniowieczem w Wielkopolsce, [w:] Z. Kurnatowska (red.), Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce, Poznań – Wrocław – Warszawa, s. 105-153.
 • Maloney S. 1980. Exavations at Mietlica in 1977 and 1978, „Sprawozdania PTPN”, t. 96, s. 16-17.
 • Oliwkowski Ł. 2013a. Gimnazjaliści między historią, literaturą a mediami, „Polonistyka”, nr 505, s. 30-34.
 • Oliwkowski Ł. 2013b. Na tropie grodzisk. O archeologicznej wyobraźni gimnazjalistów i Jana Kasprowicza, [w:] W. Rozynkowski, M. Strzelecka, M. Targowski (red.), Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim, Toruń, s. 207-220.
 • Projekt wyobraźni – inowrocławskie grodziska, wyd. 2, (red. Ł. Oliwkowski), Inowrocław 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aba5cc03-28e5-441e-a8bf-6daeed3e582e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.