Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 63 | 15-46

Article title

Metropolitan-Wide Governance and an Innovation District: Smart Growth Reforms to Increase Economic Competitiveness in Warsaw, Poland

Title variants

PL
Zarządzanie obszarami metropolitarnymi i dzielnice innowacji: inteligentne reformy rozwojowe zapewniające wzrost konkurencyjności ekonomicznej w Warszawie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Capital City of Warsaw, Poland faces several challenges in becoming a global city that thrives on innovation and high-tech, knowledge-based service industries. Almost totally destroyed during World War II, the City has reconstructed itself from scratch, but it lacks a good spatial design, and its underdeveloped infrastructure and transportation system remain problematic. Further, urban sprawl has enveloped Warsaw’s metropolitan area, and the City has no authority outside of its jurisdictional boundary lines to address this issue unless it obtains cooperation from surrounding municipalities. This article contends that Warsaw cannot be economically competitive in the global economy unless it creates conditions conducive to innovation and sustainable growth. Because the world economy is one that revolves around net-worked regional communities, the article proposes the establishment of a Warsaw metropolitan-wide regional government. Investments that improve regional connectivity, accessibility, and economic competitiveness not only improve Warsaw’s climate for innovation, but they also enhance its ability to receive European Union funding, which prioritizes integrated economic development that fosters sustainable and inclusive growth. The article also suggests that Warsaw develops a new city center, ideally in the Praga area, to become a showcase for exemplary urban design and sustainable techniques. Barcelona, Spain serves as an excellent model for such a center because its innovation district balances the urban elements necessary to create an environment in which the creative, entrepreneurial sector can work and live in close proximity, namely public amenities, public space, parks, housing, and infrastructure.
PL
Miasto Stołeczne Warszawa ma ambicje, aby zostać światową metropolią, która rozwija się dzięki innowacjom i zaawansowanym technologiom. Miasto odbudowano z ruin po II wojnie światowej, ale wciąż brakuje mu dobrego zagospodarowania przestrzennego i problematyczna pozostaje kwestia nieodpowiedniej infrastruktury i systemu komunikacyjnego. Co więcej, niekontrolowany rozwój miasta poza jego granice administracyjne powoduje, że władze Warszawy nie mają kontroli nad całym obszarem metropolitalnym, chyba że dojdą do porozumienia z włodarzami okolicznych gmin. Niniejszy artykuł wskazuje, że Warszawa nie może być ekonomicznie konkurencyjnym miastem w skali światowej, dopóki nie stworzy się warunków sprzyjających innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi. Autorka proponuje utworzenie samorządu regionalnego w Warszawie dla obszaru całej metropolii, z tego względu, że gospodarka światowa jest oparta właśnie na współpracy regionalnej. Inwestycje usprawniające łączność regionalną, dostępność i konkurencyjność gospodarczą nie tylko stwarzają lepszy klimat dla innowacji w Warszawie, ale także zwiększają jej zdolność do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, która określa priorytety zintegrowanego rozwoju gospodarczego sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi i inkluzyjnemu wzrostowi. Artykuł sugeruje również, że Warszawa wkrótce będzie miała nowe centrum, w rejonie Pragi, które stanie się przykładem dla urbanistyki i zrównoważonego rozwoju. Model rozwoju Barcelony to doskonały przykład do naśladowania dla wspomnianego centrum, ponieważ barcelońska dzielnica innowacji łączy w przestrzeni miejskiej elementy sektora kreatywnego i prywatnego, który może rozwijać się w bliskości publicznej infrastruktury, udogodnień, parków i mieszkań.

Journal

Year

Volume

63

Pages

15-46

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-abab951e-8568-433c-917a-9bbd076a5e54
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.