Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 2 | 28-31

Article title

Profilaktyka biegunki podróżnych u dorosłych

Content

Title variants

EN
Prevention of travelers’ diarrhea in adults

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Biegunka podróżnych to zespół objawów spowodowanych ostrym zakażeniem przewodu pokarmowego, występujący u osób podróżujących poza miejsce zamieszkania (zwykle za granicę) do krajów o niższych standardach higienicznych, zwłaszcza do strefy tropikalnej i subtropikalnej. Do obszarów związanych z najwyższym ryzykiem zachorowania należą: Afryka, Ameryka Środkowa i Południowa oraz Azja. Biegunka podróżnych uchodzi za najczęstszy problem zdrowotny związany z podróżą. Mimo że ma zwykle charakter łagodny i samoograniczający się, może nie pozwolić na realizację celów związanych z podróżą, takich jak np. wypoczynek czy praca. W artykule przedstawiono podstawowe zasady zapobiegania biegunce podróżnych u ogólnie zdrowych dorosłych, tj. przestrzeganie zasad higieny, profilaktykę farmakologiczną i szczepienia ochronne.
EN
Travellers’ diarrhoea is defined as a set of signs and symptoms caused by an acute gastrointestinal tract infection that affect people travelling outside their place of residence (usually abroad to the countries of lower hygiene standards, especially to the tropics and the subtropical regions). Africa, Central and South America as well as Asia are the highest-risk destinations. Travellers’ diarrhoea is believed to be the most frequent travel-related health problem. Despite of the fact that this is usually a mild and self-limiting medical condition, it may interfere with the individual defined travel-related objectives, for example relaxation or business. The aim of this review is to present the basic preventive methods of travellers’ diarrhoea in generally healthy adults such as adherence to hygiene recommendations, chemoprevention and vaccinations.

Journal

Year

Issue

2

Pages

28-31

Physical description

Dates

accepted
2015-06-16

Contributors

  • Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-abb1ff45-f7a8-4919-bdfd-add2aeadc6ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.